• AMBROSSIO 500SC 5L

Symbol: 0000020483
Uprawa: Jęczmień, Kapusta, Przenżyto, Pszenica, Rzepak, Żyto
Choroba / problem Mączniak prawdziwy, Plamistość siatkowa jęczmienia
INNE POJEMNOŚCI
509.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

AMBROSSIO 500 SC to fungicyd w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego. Fungicyd ten to skuteczna ochrona fungicydowa żyta, pszenicy, przenżyta ozimego, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami.

Fungicyd AMBROSSIO 500 SC to oprysk przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol
 (substancja z grupy triazoli) – 500 g/l (45,4%)

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

 

Rzepak ozimy

czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych,

cylindrosporioza roślin krzyżowych.

 

pierwszy zabieg (jesień): środek Ambrossio 500 SC należy stosować łącznie ze środkiem

Porter 250EC/ Dafne 250 EC/ ILA 250 EC w następujących dawkach:

 

Ambrossio 500 SC 0,4 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC/ ILA 250 EC 0,3 l/ha

 

drugi zabieg (wiosna): Ambrossio 500 SC 0,5 l/ha

 

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać od fazy trzeciego liścia do fazy siódmego

liścia (BBCH 13-17). Drugi zabieg wykonać od fazy początku wydłużania pędu do fazy

rozwojowej pąków kwiatowych - widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (BBCH 30-55) lub od

fazy początku kwitnienia do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 61-68). Środek stosować

zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.

Liczba zabiegów:2

 

czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Ambrossio 500 SC 0,5 l/ha

Środek Ambrossio 500 SC do zwalczania ww. chorób można również stosować łącznie ze

środkiemPorter 250 EC/ Dafne 250 EC/ ILA 250 EC w następujących w dawkach:

Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC/ ILA 250 EC 0,5 l/ha.

 

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu

pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy widocznego 1-ego międzywęźla do pojawienia się pąków kwiatowych (BBCH 31-51).

Liczba zabiegów: 1

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg

wiosną).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Uwaga:

Zastosowanie środka Ambrossio 500 SC i jego mieszaniny ze środkiem Porter 250 EC/

Dafne 250 EC/ ILA 250 EC dodatkowo zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie wiosennym (ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to poprawia pokrój roślin rzepaku.

 

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści

pszenicy, septorioza plew.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Środek Ambrossio 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze

środkiem Porter 250 EC/ Dafne 250 EC/ ILA 250 EC lub środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:

 

Ambrossio 500 SC 0,4 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC/ ILA 250 EC 250 EC 0,3 l/ha,

Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC

0,5 l/ha.

 

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33- 41), drugi natomiast od fazy

widocznych pierwszych ości do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 49-59).

 

Uwaga:

W przypadku łącznego stosowania środka Ambrossio 500 SC w wyżej wymienionych

mieszaninach, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego

kwiatostanu (BBCH 55).

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

 

Środek Ambrossio 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze

środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących

dawkach:

 

Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC

0,5 l/ha.

 

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstęp nie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).

 

Uwaga:

W przypadku łącznego stosowania środka Ambrossio 500 SC w mieszaninie ze środkiem

Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Żyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

 

Środek Ambrossio 500 SC można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/

Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:

 

Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC

0,5 l/ha.

 

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych

objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek

stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku

konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3.

kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od

początku do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 51-59).

 

Uwaga:

W przypadku łącznego stosowania środka Ambrossio 500 SC w mieszaninie środkiem

Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do

połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia.

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:0,5 l/ha

Środek Ambrossio 500 SC można również stosować łącznie ze środkiemPropico 250 EC/

Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:

 

Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC

0,5 l/ha.

 

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych

objawów chorób, od fazy 3. kolanka do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60%

kwiatostanu (BBCH 33-56). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie,

w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy

zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej

(BBCH 33-41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do fazy po pełni

kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 49-56).

 

Uwaga:

W przypadku łącznego stosowania środka Ambrossio 500 SC w mieszaninie środkiem

Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do

połowy fazy kłoszenia - 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54).

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami:co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia