• APIS 200SE 1L

Symbol: 0000013375
Rodzaj preparatu: Insektycyd (owadobójczy)
Uprawa: Rzepak, Ziemniak
Brak towaru
287.28
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

APIS 200 SE 1L
Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) - 200 g/l (18,80%)

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,15 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od
fazy zakrycia 50% międzyrzędzi do fazy pełni kwitnienia (50% kwiatów na pierwszym
kwiatostanie jest otwarte) (BBCH35-65.). Wyższą z zalecanych dawek stosować w
przypadku intensywnego występowania szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy
Słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,25 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy
zwartego kwiatostanu do fazy pełni kwitnienia rzepaku (BBCH 55-65). Wyższą z zalecanych
dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRA
PRAKTYKA ROLNICZA
Środek zawiera substancję czynną acetamipryd – związek z grupy neonikotynoidów
(insektycydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (ACh) - grupa IRAC
4A). Celem zminimalizowania ryzyka uodpornienia się populacji zwalczanych szkodników
zaleca się:
- stosowanie środka tylko w zalecanych dawkach i terminach,
– w przypadku konieczności wykonania kolejnych zabiegów zastosowanie środka
zawierającego substancję czynną z innej grupy, o odmiennym mechanizmie
działania.
Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając
wszystkie części roślin cieczą użytkową.
Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C. W wyższej temperaturze zabieg
wykonać pod koniec dnia

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."