• ATLANTIS STAR 0.6KG + BIOPOWER 4X1L

Symbol: 0000011907
Rodzaj preparatu: Adiuwant, kondycjoner wody, Herbicyd (chwastobójczy)
Uprawa: Przenżyto, Pszenica, Rzepak, Żyto
Brak towaru
415.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

ATLANTIS STAR do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta.

 To odpowiedź na narastający problem zagrożenia ze strony ekspansywnych i trudnych do zwalczenia chwastów, w tym miotły zbożowej, wyczyńca polnego, stokłos.

 

OPIS DZIAŁANIA

Atlantis Star jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie występującym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Zawiera innowacyjną substancję: tienkarbazon, dzięki czemu zwalcza najwięcej gatunków chwastów jednoliściennych spośród wszystkich herbicydów dostępnych na polskim rynku do ochrony zbóż. Nowy skład pozwala jednocześnie na poszerzenie spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych.Dodatkowo, elastyczne dawkowanie zapewnia optymalizację kosztów zwalczania poszczególnych gatunków. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne mezosulfuron metylowy, tienkarbazon metylu i jodosulfuron metylosodowy zaliczane są do grupy B.


DZIAŁANIE NA CHWASTY

  Atlantis Star zawiera trzy substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów.

Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów. W roślinie przemieszczany jest do stref wzrostowych. Widoczne objawy działania środka i zamieranie chwastów zależą od zwalczanego gatunku, terminu aplikacji oraz panujących warunków atmosferycznych. W ciągu pierwszych kilku dni od zabiegu, następuje wstrzymanie wzrostu chwastów, pojawienie się nekrotycznych plam i postępujące powolne ich zamieranie. Całkowite zamieranie chwastów następuje w 4-6 tygodni po zabiegu. Najskuteczniej niszczy chwasty roczne intensywnie rosnące, znajdujące się w fazie wschodów do 3 liści.

 

Atlantis Star ma formę granul do nalistnego stosowania wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Biopower.

W skład herbicydu wchodzą:mezosulfuron:

– 45 g/kg, tienkarbazon

– 22,5 g/kg i jodosulfuron

– 9 g/kg.

 

Jest zarejestrowany w uprawie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego w dawkach 0,2-033 kg/ ha + Biopower 1 l/ha oraz wuprawie żyta w dawce 0,2 kg/ha + Biopower 1 l/ha. Działa natychmiast po aplikacji, zatrzymując wzrost chwastów, które całkowicie giną po 4 – 6 tygodniach od aplikacji.

 

Zwalczane chwasty przy zarejestrowanej dawce 0,2 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha, to:

 

 chwasty wrażliwe: 

 • gwiazdnica pospolita, 
 • mak polny, 
 • maruna bezwonna, 
 • miotła zbożowa, 
 • niezapominajka polna, 
 • przetacznik bluszczykowy, 
 • przetacznik perski, 
 • przetacznik polny, 
 • rumian polny, 
 • rumianek pospolity, 
 • samosiewy rzepaku, 
 • tasznik pospolity, 
 • tobołki polne, 
 • wiechlina roczna, 
 • wyczyniec polny
 • chwasty średniowrażliwe: 
 • chaber bławatek, 
 • fiołek polny, 
 • jasnota purpurowa,
 •  jasnota różowa, 
 • przytulia czepna.

Zwalczane chwasty przy maksymalnej zarejestrowanej dawce 0,333 kg/ha + Biopower 1,0 l/ha, to:

 

 chwasty wrażliwe:

 

 • bodziszek kosmaty,
 • bodziszek porozcinany,
 • chaber bławatek,
 • fiołek polny,
 • gwiazdnica pospolita,
 • jasnota purpurowa,
 • jasnota różowa,
 • mak polny,
 • maruna bezwonna,
 • niezapominajka polna,
 • owies głuchy,
 • przetacznik bluszczykowy,
 • przetacznik perski,
 • przytulia czepna,
 • rumianek pospolity,
 • samosiewy rzepaku,
 • stokłosa dachowa,
 • tasznik pospolity,
 • wyczyniec polny,
 • życica trwała,
 • życica wielokwiatowa.

 

Atlantis Star - dzięki elastycznej dawce i doskonałej mieszalności z innymi herbicydami - pozwala na komponowanie indywidualnych rozwiązań. Np. przy zwalczaniu miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych świetne efekty uzyskuje się przy łącznym stosowaniu Atlantis Star 0,15 kg/ha + Biopower 1 l/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha

 

TERMIN STOSOWANIA:

Środek stosować wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21 - 32). Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN:

Środek rozkłada się w glebie i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki (na głębokość 25 cm) można uprawiać pszenicę jarą.

 

OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto - nie dotyczy.

1. Strategia zarządzania odpornością Środek zawiera substancje czynne należące do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

− postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin

– stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów, − dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp., − stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,

− stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania,

− stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,

− stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. Środek należy stosować tak wcześnie jak to możliwe, ale nie później niż do fazy strzelanie w źdźbło zwalczanych chwastów jednoliściennych.

3. Bardzo niekorzystne warunki klimatyczne, które mogą wystąpić po wykonaniu zabiegu, mogą powodować osłabienie rośliny uprawnej, które przemija najdalej po 3 tygodniach i nie wpływa ujemnie na plon i jego parametry.

4. Środka nie stosować:

− na rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,

− przed spodziewanym silnym przymrozkiem,

− w okresie dużych wahań temperatur występujących między dniem, a nocą,

− w zbożach z wsiewką roślin bobowatych (motylkowych).

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

 

UWAGI:

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Atlantis Star Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."