• ATTRIBUT PAK 120G+ BIOPOWER 1L

Symbol: 0000002039
293.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Attriubut Pak + Biopower środek do zwalczania perzu właściwego innych chwastów w zbożach

 Środek chwastobójczy w formie granulek do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu układowym. Przeznaczony do stosowania nalistnie przy użyciu opryskiwaczy polowych, do powschodowego zwalczania głównie chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i pszenicy jarej.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co
prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w
biosyntezie białek, co prowadzi do zahamowania wielu procesów życiowych, w tym głównie do
zahamowania podziału komórek w tkankach merystematycznych powodując inhibicję wzrostu
pędów i korzeni, a tym samym wstrzymując wzrost i rozwój chwastów.
Środek pobierany jest zarówno przez korzenie jak i liście chwastów i szybko transportowany w
roślinie.
Środek działa skutecznie również na chwasty wschodzące kilka tygodni po zabiegu. Działa jednak
powoli i pełen efekt chwastobójczy widoczny jest po upływie 4 - 6 tygodni od wykonania zabiegu.
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy rzepaku, tasznik
pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: owies głuchy.
Chwasty odporne: większość chwastów dwuliściennych, w tym, chwasty dwuliścienne
głęboko korzeniące się.
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.
Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 – 100 g/ha.
UWAGA:
− w przypadku zwalczania miotły zbożowej i pozostałych wrażliwych chwastów jednoliściennych
oraz w celu ograniczanie rozwoju perzu właściwego należy stosować dawkę 60 g/ha;
− w przypadku zwalczanie perzu właściwego na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdy
gatunek ten jest dominującym chwastem na plantacji należy stosować dawkę 100 g/ha.
Termin stosowania: środek stosować na wiosnę po ruszeniu wegetacji zbóż do końca fazy krzewienia
(BBCH˂29).
Środek stosować na intensywnie rosnące chwasty. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się w
fazie wschodów do fazy 2 - 4 rozkrzewień chwastów jednoliściennych.
W przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego zabieg wykonać, gdy rośliny perzu mają
2 - 3 liście (5 - 15 cm wysokości).
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Pszenica jara
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.
Termin stosowania: środek stosować w fazie krzewienia zbóż (BBCH 20-29), najlepiej w stadium
pełni krzewienia.
Środek stosować na intensywnie rosnące chwasty. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy
owies głuchy lub pozostałe gatunki chwastów wrażliwych osiągnęły fazę wschodów do fazy 2 - 4
liści.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.