• Agrosar 360 sl 20L

Symbol: 0000006849
Rodzaj preparatu: Herbicyd (chwastobójczy)
Uprawa: Jabłoń, Rzepak
Brak towaru
255.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki Brak

Opis produktu:


Agrosar 360 SL to chwastobójczy środek ochrony roślin w formie koncentratu do  sporządzania roztworu wodnego zwalczający perz, chwasty jednoliścienne  i dwuliścienne.


Agrosar 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym.  Pobierany jest przez części zielone rośliny (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie rozprowadza się po całej roślinie i dociera do części podziemnej, powodując zamieranie rośliny. Pierwsze efekty działania środka widoczne są po upływie 7-10 dni od momentu przeprowadzenia zabiegu.  Całkowite zniszczenie rośliny następuje po upływie około 2-3 tygodni od opryskania. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie Agrosar 360 SL. 

Środek może być stosowany przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

Agrosar 360 SL może być stosowany:


- przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego
- po zbiorze roślin uprawnych i przed rozpoczęciem upraw pożniwnych
- w sadach jabłoniowych
- w ogrodach
- na działkach i terenach wokół domu
- wzdłuż ogrodzeń i dróg dojazdowych


Przeciwwskazania:


Środka Agrosar 360 SL nie należy stosować:
- przed wschodami chwastów
- na rośliny chore i uszkodzone,
- w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów
- w okresie, gdy temperatura w nocy spada poniżej 5°C
- podczas wiatru

Na terenie, na którym był stosowany środek Agrosar 360 SL można uprawiać wszystkie gatunki roślin. Siew lub sadzenie roślin można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania preparatu, ale nie wcześniej niż 5-7 dni od przeprowadzenia zabiegu.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową lub opryskiwaczy ręcznych.

 

Uwaga:

Środka ochrony roślin Agrosar 360 SL nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

 

ŚCIERNISKA - PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.

 

Pszenica ozima, rzepak ozimy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zastosowania perz właściwy powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić 2 liście właściwe.

 

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym –1.

 

Jabłoń

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 8,0 l/ha.

W celu zniszczenia wieloletnich chwastów (np. skrzyp polny) środek można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL lub Chwastox Professional 750 SL w dawkach:

 

Agrosar 360 SL 5,0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha

lub

Agrosar 360 SL5,0 l/ha + Chwastox Professional 750 SL 1,0 l/ha

 

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1 (zastosowanie pojedynczo lub w mieszaninie).

UWAGI:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby

krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu

na możliwość uszkodzenia roślin.

 

Ogrody, działki, tereny wokół domu, wzdłuż fundamentów budynku, płotów i innych ogrodzeń, wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami, między płytami i kostką chodnikową, na terenie obejścia i dróg dojazdowych.

 

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej rozwojowi chwastów.

W celu zwalczania perzu właściwego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej lub innych chwastów uciążliwych środek Agrosar 360 SL stosować przed założeniem ogrodu lub działki.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 - 7,5 l/ha.

W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia zabiegu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

 

W trakcie zabiegu starać się dokładnie pokryć zielone części chwastów, nie dopuszczając do spływania środka z liści. Aby uniknąć znoszenia środka na sąsiednie rośliny uprawne, używać osłon lub ekranów, najlepiej wykonanych z folii. Po zabiegu zużytą folię składać w taki sposób, aby powierzchnia, na której znajdują się krople środka znalazła się wewnątrz. Przez kilkanaście godzin po zabiegu unikać chodzenia po opryskiwanym terenie ze względu na możliwość przenoszenia środka na obuwiu. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych prac uprawowych przez minimum tydzień.

Czas ten potrzebny jest do przemieszczenia się herbicydu do części podziemnych chwastów i całkowitego ich zniszczenia. Po upływie tego czasu można przystąpić do uprawy gleby, siewu lub sadzenia roślin.

Wcześniejsze zabiegi uprawowe mogą obniżyć skuteczność działania środka.

 

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Torowiska kolejowe

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, na zielone chwasty w fazie ich intensywnego wzrostu.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 l/ha.

W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia zabiegu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować ściśle według procedur PKP PLK S.A. zgodnie z udzielonym zakresem rejestracji.

 

Pola uprawne przed zbiorem pszenicy ozimej

- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożlwiających zbiór, desykacja

 

Uwaga:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór, lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości pszenicy do zbioru.

 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:4,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, tj. 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem ziarna.

Dawkę środka dostosować do wrażliwości dominujących na polu gatunków chwastów.

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Zalecana ilość wody:200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

UWAGI:

1. Środka nie stosować:

w pszenicy ozimej z wsiewkami roślin bobowatych,

w pszenicy ozimej przeznaczonej na materiał siewny,

2. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

 

Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego

- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

 

Uwaga:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku lub jej części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

 

Termin stosowania: środek stosować w fazie dojrzałości technicznej nasion, gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%, a łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy żółto-seledynowej, natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać 7 dni przed zbiorem rzepaku. W celu ułatwienia zbioru (aby uzyskać pełny efekt dosuszania roślin rzepaku) zaleca się zbiór kombajnem po upływie 14-21 dni od terminu wykonania oprysku.

Dawkę środka dostosować do wrażliwości dominujących na polu gatunków chwastów.

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

1. Środka nie stosować na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

 

Agrest, aronia, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, grusza, brzoskwinia, czereśnia, morela, śliwa, wiśnia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 8,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

W celu zniszczenia chwastów wieloletnich (np. skrzyp polny) środek można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce:

 

Agrosar 360 SL 5,0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

UWAGI:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew i krzewów owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

 

Szkółki leśne - sadzonki drzew iglastych i liściastych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.

Zalecana ilość wody:200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

lub

Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować w celu zwalczania chwastów zielnych, krzewiastych i drzewiastych. Środek stosować do wysokości 1 metra sadzonki.

 

UWAGA:

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub opryskiwaczy polowych z osłonami, tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę sadzonek, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

 

Odnowienia, zalesienia - sosna zwyczajna, leśne gatunki drzew liściastych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

lub

Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować w celu zwalczania chwastów zielnych oraz niezdrewniałych odrośli drzew i krzewów. Środek stosować do wysokości 1 metra drzewka.

W przypadku sosny zwyczajnej środek stosować po zakończeniu rocznego przyrostu sadzonek i zdrewnieniu pędu szczytowego.

UWAGA:

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych z osłonami, tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę sadzonek, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.