• BETTIX COMBI 500SC 5L

Symbol: 0000021203
Rodzaj preparatu: Herbicyd (chwastobójczy)
Brak towaru
475.20
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Bettix Combi 500SC 

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna etofumesat zaliczana jest do grupy N, a substancja czynna metamitron do grupy C1. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

etofumesat (związek z grupy benzofuranów) ‒ 150 g/l 

metamitron (związek z grupy triazynonów) ‒ 350 g/l 

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."


Burak cukrowy, burak pastewny

System dawek dzielonych

a) pierwszy zabieg

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej buraka jednak najwcześniej gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nie rozwiniętych liści i nie później niż do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 11-31), gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni.

b) drugi zabieg

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej buraka, ale nie później niż do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH do 31), po upływie 5-10 dni od pierwszego zabiegu, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni.

c) trzeci zabieg

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej buraka ale nie później niż do początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH do 31), po upływie 5-10 dni od drugiego zabiegu, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni.

 

Uwaga:

Dawkę 1,5 l/ha stosować na plantacjach zachwaszczonych w niewielkim stopniu, gdy chwasty są we wcześniejszych fazach rozwojowych. Dawkę 2,0 l/ha stosować do zwalczania chwastów bardziej zaawansowanych w rozwoju, gdy na plantacji znajdują się chwasty średnio wrażliwe, na plantacjach intensywnie zachwaszczonych a także na glebach cięższych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 5 - 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

OKRESY KARENCJI 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Roślinami buraka pastewnego (w tym liśćmi) nie karmić zwierząt gospodarskich przez co najmniej 103 dni od zastosowania środka.

Zwierząt gospodarskich nie wpuszczać na teren potraktowany środkiem przez co najmniej 103 dni.