• BRAVO 500 SC 5L WYCOFANY

Symbol: 0000012004
Rodzaj preparatu: Fungicyd (grzybobójczy)
Substancja czynna: Chlorotalonil
Uprawa: Jęczmień, Pszenica
Choroba / problem Rynchosporioza
Brak towaru
210.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Zawartość substancji czynnej: chlorotalonil (związek z grupy ftalanów) – 500 g/l (40,65%) 

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima septorioza paskowana liści pszenicy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).

Najlepszy efekt uzyskuje się po zastosowaniu środka pomiędzy fazą 3. kolanka a fazą liścia flagowego pszenicy (BBCH 33-39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz stopnia zagrożenia plantacji chorobami.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jęczmień ozimy rynchosporioza zbóż

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia oraz stopnia zagrożenia plantacji chorobami.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

2. W warunkach silnego wystąpienia mączniaka prawdziwego zbóż skuteczność środka wobec septoriozy może być ograniczona. W takim przypadku rekomendowane jest użycie środka zalecanego do zwalczania mączniaka prawdziwego.

3. W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się przemienne stosowanie środka ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. 

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."