• Betanal maxxPro 209OD 5L WYCOFANY

Symbol: 0000002041
Rodzaj preparatu: Herbicyd (chwastobójczy)
Uprawa: Burak cukrowy, Rzepak
Brak towaru
650.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Betanal maxxPro 209 OD

Środek chwastobójczy w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym. Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

OPIS DZIAŁANIA

 

Betanal MaxxPro 209 OD jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesiny olejowej do

 

rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania

 

chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym oraz w buraku ćwikłowym.

 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

 

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

 

Betanal MaxxPro 209 OD pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Dzięki działaniu

 

etofumesatu poprzez glebę środek częściowo ogranicza zachwaszczenie wtórne.

 

Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych w okresie ich

 

intensywnego wzrostu i rozwoju.

 

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, maruna

 

bezwonna, mlecz polny, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka

 

czarna, rdest plamisty, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity,

 

tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

 

Chwasty średnio wrażliwe: samosiewy rzepaku, rdest ptasi, rdest powojowaty.

 

Chwasty odporne: ostrożeń polny, perz właściwy.

BETANAL MAXXPRO 209 OD - stosowanie
Zastosowanie:
  • Środek stosować w burakach od fazy liścieni do fazy widocznych 8 liści właściwych na chwasty znajdujące się w fazie od fazy liścieni do fazy widocznych 2 liści właściwych.
Stosowanie produktu:
Burak cukrowy
Uwagi ogólne W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zaleca się następujące warianty stosowania środka Betanal maxxPro 209 OD w systemie powschodowego zwalczania chwastów.
1. Środek stosować w burakach od fazy liścieni z widocznym 1 liściem właściwym do fazy 2 liści właściwych na chwasty znajdujące się w fazie od fazy liścieni do fazy widocznych 2 liści właściwych.
pierwszy zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania; 1,25-1,5l/ha
drugi zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania; 1,25-1,5l/ha
trzeci zabieg
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania; 1,25-1,5l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 3
Odstępy pomiędzy zabiegami: 5-10 dni
Wyższą dawkę stosować przy silnym zachwaszczeniu plantacji lub w przypadku dużej liczebności chwastów sklasyfikowanych jako gatunki średnio-wrażliwe (np. rdesty) na glebach cięższych.
2.W przypadku wystąpienia na plantacji chwastów średnio wrażliwych lub w przypadku konieczności zwalczania samosiewów rzepaku herbicyd Betanal maxxPro 209 OD zaleca się stosować w mieszance z innymi zarejestrowanymi herbicydami.
a)W przypadku silnego zachwaszczenia plantacji samosiewami rzepaku środek Betanal maxxPro 209 OD stosować łącznie z herbicydem Goltix 700 SC lub Safari 50 WG w następujących wariantach ochronnych:
Wariant ochronny z herbicydem Goltix 700 SC:
Środek stosować w burakach od fazy liścieni z widocznym 1 liściem właściwym od fazy 2 liści właściwych na chwasty znajdujące się w fazie od fazy liścieni do fazy widocznych 2 liści właściwych.
pierwszy zabieg
Betanal maxxPro 209 OD 1,25l/ha + Goltix 700 SC 0,75-1,0l/ha
Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25l/ha
Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25l/ha
drugi zabieg
Betanal maxxPro 209 OD 1,25l/ha + Goltix 700 SC 0,75-1,0l/ha
Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25l/ha
Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25l/ha
trzeci zabieg
Betanal maxxPro 209 OD 1,25l/ha + Goltix 700 SC 0,75-1,0l/ha
Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25l/ha
Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 3
Odstępy pomiędzy zabiegami: 5-10 dni
Wariant ochronny z herbicydem Safari 50 WG
Środek stosować w burakach od fazy liścieni z widocznym 1 liściem właściwym do fazy 2 liści właściwych na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do fazy widocznych 2 liści właściwych.
pierwszy zabieg
Betanal maxxPro 209 OD 1,25l/ha + Safari 50 WG 20-30 g/ha + Trend 90 EC-0,05%
Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25l/ha
Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25l/ha
drugi zabieg
Betanal maxxPro 209 OD 1,25l/ha + Safari 50 WG 20-30 g/ha + Trend 90 EC-0,05%
Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25l/ha
Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25l/ha
trzeci zabieg
Betanal maxxPro 209 OD 1,25l/ha + Safari 50 WG 20-30 g/ha + Trend 90 EC-0,05%
Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25l/ha
Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25l/ha
Maksymalna liczba zabiegów:3
Odstępy pomiędzy zabiegami: 5-10 dni
W przypadku łącznego stosowania środka Betanal maxxPro 209 OD ze środkiem Safari 50 WG zwierzęta gospodarskie nie mogą być karmione lićmi roślin, na które zastosowano mieszaninę środków.
b)W przypadku zachwaszczenia plantacji chwastami jednoliściennymi (chwastnica jednostronna, perz właściwy) Betanal maxxPro 209 OD stosować w kombinacji z herbicydem Agil 100 EC włączając ten ostatni do 2 i 3 zabiegu w następującej sekwencji zabiegowej:
pierwszy zabieg
gdy rośliny buraka znajdują się w fazie liścieni widocznym liściem właściwym do fazy 2 liści właściwych:
Betanal maxxPro 209 OD 1,25-1,5l/ha
Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha
Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5l/ha
drugi zabieg
gdy rośliny buraka znajdują się w fazie minimum 2 liści właściwych:
Betnal maxxPro 209 OD 1,25-1,5l/ha + Agil 100 EC 0,6l/ha
Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania 1,5l/ha
Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5l/ha
trzeci zabieg
gdy rośliny buraka znajdują się w fazie 2 liści właściwych:
Betnal maxxPro 209 OD 1,25-1,5l/ha + Agil 100 EC 0,6l/ha
Maksymalna dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania 1,5l/ha
Zalecana dawka środka Betanal maxxPro 209 OD dla jednorazowego zastosowania: 1,25- 1,5l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 3
Odstępy pomiędzy zabiegami: 5-10 dni
Chwastnica jednostronna, z chwilą wykonania zabiegu w kombinacji z herbicydem Agil 100 EC powinna znajdować się w fazie od 2 liści do początku fazy krzewienia, a w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego, chwast ten winien znajdować się w fazie od 4 do 8 liści. Ponadto przez okres 30 dni nie należy wykonywać żadnych zabiegów spulchniających na opryskanej plantacji.
Zalecana ilość wody: 200-300l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecany zabieg pierwszy zabieg:
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5/ha
drugi zabieg:
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5/ha
trzeci zabieg:
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 3
Odstępy pomiędzy zabiegami: 5-10 dni
Wyższą dawkę stosować przy silnym zachwaszczeniu plantacji lub w przypadku dużej liczebności chwastów sklasyfikowanych jako gatunki średnio-wrażliwe ( np. rdesty) na glebach cięższych.
Rośliny następcze Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Betanal maxxPro 209 OD stosowany zgodnie z proponowanym zakresem stosowania nie stwarza zagrożenia w stosunku do innych roślin w płodozmianie.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki.
Uprawy na jakich produkt może być stosowany:

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."