• Calypso 480 SC 1L WYCOFANY

Symbol: 0000002042
Rodzaj preparatu: Insektycyd (owadobójczy)
Uprawa: Czereśnia, Grusza, Jabłoń, Ziemniak
Brak towaru
749.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

CALYPSO 480 SC Środek owadobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w ziemniaku, jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, śliwie, porzeczce czarnej.

CALYPSO 480 SC - Środek owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w ziemniaku i roślinach sadowniczych. 
W roślinie działa układowo


Zawartość substancji biologicznie czynnej:
tiachlopryd /(Z)-3-(6-chloro-3-pirydylometylo)-1,3-tiazolidyn-2-ylidenocyjanamid/
(związek z grupy chloronikotynyli)
 - 480 g w 1 1itrze środka.

Cechy użytkowe środka powodują, że jest szczególnie przydatny do ochrony upraw amatorskich. Przede wszystkim Calypso jest nieszkodliwy dla owadów zapylających i innych organizmów pożytecznych, co powoduje, że termin stosowania jest elastyczny. Zabiegi można wykonywać nie tylko przed kwitnieniem i po kwitnieniu, ale również w jego trakcie. Z tego względu preparat ten jest bardzo przydatny w uprawach amatorskich (gdzie najczęściej na niewielkiej powierzchni uprawia się wiele gatunków oraz odmian roślin). Można bowiem opryskiwać nim rośliny nawet wówczas, gdy obok znajdują się inne rośliny kwitnące. Insektycyd w roślinie działa układowo, ma długi okres skutecznego zwalczania mszyc, owocówki, zwójkówek, innych ważnych szkodników w sadach oraz stonki. Substancja aktywna preparatu należy do nowej grupy związków chemicznych i działa w sposób zasadniczo różny od dotychczas znanych preparatów. Odmienny mechanizm działania pozwala na skuteczne niszczenie owadów niewrażliwych na dotychczas stosowane środki. Środek jest bezpieczny dla użytkowników i konsumentów. Calypso najlepiej działa w temperaturach powyżej 10oC.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze
- ziemniak.
-larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
-Zalecana dawka: 0,05-0,1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny sadownicze
- jabłoń, grusza.
-mszyca jabłoniowo - babkowa.
-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc (zwykle pod koniec
opadania płatków kwiatowych).
-inne gatunki mszyc
-Zalecana dawka: 0,1 l/ha
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc (zwykle pod koniec
opadania płatków kwiatowych)
-owocnica jabłkowa,
Zalecana dawka: 0,1 l/ha
Zabieg wykonać na początku wylęgania się larw ( pod koniec opadania płatków kwiatowych)
- toczyk gruszowiaczek.
-Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać w czasie wylęgu larw (pod koniec opadania płatków kwiatowych). Przy
dużym nasileniu szkodnika zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.
-kwieciak jabłkowiec.
-Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Opryskiwać tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni.
-owocówka jabłkóweczka.
-Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Stosować w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj.
-zwójki liściowe i inne gąsienice zjadające liście.
-Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
-pokolenie wiosenne zwalczać w okresie zielonego pąka lub na początku różowego paka
-pokolenie letnie zwalczać w drugiej połowie czerwca/pierwszej połowie lipca lub w drugiej
połowie lipca w zależności od występujących w danym sadzie gatunków. Do ustalania letnich
terminów zwalczania zwójkówek bardzo pomocne są pułapki feromonowe. Preparat stosować
na najmłodsze stadia larwalne (L1-L3).
- grusza.
-paciornica gruszowianka.
-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Stosować w fazie zielonego pąka.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.
- wiśnia.
-mszyca wiśniowo-przytuliowa.
-Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia szkodników w
danym rejonie.
- czereśnia.
-nasionnica trześniówka.
-Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Stosować w 3-4 dni po odłowach na pułapki lepowe.
-śliwa.
-mszyca śliwowo-trzcinowa.
-Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika.
-owocówka śliwkóweczka.
-Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Stosować w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj.
-owocnica żółtoroga, owocnica jasna.
-Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Stosować w końcowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
- porzeczka czarna.
-pryszczarek porzeczkowiec pędowy.
-Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie lotu muchówek i składania jaj przez I pokolenie szkodnika oraz w
okresie występowania II pokolenia - bezpośrednio po zbiorze owoców.
W razie konieczności zabiegi powtórzyć.
-mszyce.
-Zalecana dawka: 0,1-0,15 l/ha.
Stosować bezpośrednio po kwitnieniu.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.


UWAGI:
1. Środek działa skutecznie w temperaturze powyżej 10o C.
2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Środek wykazuje długotrwałe działanie na mszyce do około 21 dni po zabiegu.


OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do
konsumpcji):
ziemniak - 3 dni
drzewa owocowe -14 dni
porzeczka czarna - 5 dni .
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE
DOTYCZY

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."