• Duet Ultra 497SC 1L WYCOFANY

Symbol: 0000002803
Rodzaj preparatu: Fungicyd (grzybobójczy)
Substancja czynna: Epoksykonazol, Tiofanat metylowy
Uprawa: Burak cukrowy, Jęczmień, Przenżyto, Pszenica, Żyto
Choroba / problem Brunatna plamistość liści, Fuzarioza kłosów, Mączniak prawdziwy, Plamistość siatkowa jęczmienia, Rynchosporioza
Brak towaru
211.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

DUETT ULTRA 497 SC

Duett Ultra 497 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego i buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
tiofanat metylowy (substancja z grupy benzimidazoli) – 310 g/l (26,27%)
epoksykonazol (substancja z grupy triazoli) – 187 g/l (15,85%)


Zakres stosowania, terminy i dawki

Pszenica
ozima mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów

Duett Ultra 497 SC wykazuje średni poziom zwalczania fuzariozy kłosów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. 
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwaga:
Pszenżyta ozimego nie opryskiwać w okresie kwitnienia.

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienna, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Burak cukrowy. 
chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza buraka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,6 l/ha. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób. 
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Okres karencji

pszenica ozima – 35 dni
pszenżyto ozime – 35 dni
jęczmień jary – 35 dni
burak cukrowy – 28 dni

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."