• Falcon 460EC 1L WYCOFANY

Symbol: 0000003067
Substancja czynna: Spiroksamina, Tebukonazol, Triadimenol
Uprawa: Jęczmień, Przenżyto, Pszenica, Żyto
Choroba / problem Brunatna plamistość liści, Fuzarioza kłosów, Mączniak prawdziwy, Rynchosporioza
Brak towaru
185.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Środek o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz roślin ozdobnych i szkółek leśnych przed chorobami grzybowymi.

 Zawartość substancji aktywnych:

spiroksamina (związek z grupy ketoamin) - 250 g w 1 litrze środka,

tebukonazol (związek z grupy triazoli) - 167 g w 1 litrze środka,

triadimenol (związek grupy triazoli - 43 g w 1 litrze środka.

 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

 ZBOŻA OZIME I JARE

 1. Pszenica ozima, pszenica jara.

Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

 2. Pszenżyto ozime, pszenżyto jare.

Mączniak prawdziwy, septorioza liści, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż.

 3. Jęczmień ozimy, jęczmień jary.

Mączniak prawdziwy, rdza karłowa, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści  jęczmienia.

 4. Żyto.

Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza źdźbłowa, rynchosporioza zbóż, septorioza plew

 

Zalecana dawka: 0,6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:

- pszenica, pszenżyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

- jęczmień: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia

- żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.

 UWAGI:

1. W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych pszenicy zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.

2. W warunkach silnego zagrożenia pszenżyta fuzariozą kłosów zabieg wykonać po zakończeniu kwitnienia.

3. Środek Falcon 460 EC w pszenicy ozimej i w pszenżycie ozimym ogranicza występowanie choroby fuzariozy kłosów.

3. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.

 SZKÓŁKI DRZEW LIŚCIASTYCH

 Mączniak prawdziwy dębu

siewki jednoroczne

Zalecana dawka: 0,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200 l/ha

 

siewki dwuletnie

Zalecana dawka: 0,6 l/ha

Zalecana ilość wody: 300 l/ha

 

SZKÓŁKI DRZEW IGLASTYCH

 Osutka sosny

siewki jednoroczne

Zalecana dawka: 0,75 l/ha

Zalecana ilość wody: 500 l/ha

 

siewki dwuletnie

Zalecana dawka: 1,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha

 

Środek zastosować zapobiegawczo (koniec czerwca – początek lipca). Siewki opryskiwać co najmniej do końca września, a podczas złych warunków pogodowych (wilgotne chłodne okresy w lecie) nawet do końca października.

 

ROŚLINY OZDOBNE

 Pod osłonami.

 1. Difenbachia, niecierpek.

Plamistość pierścieniowa liści.

 2. Chryzantema.

Rdza biała

 Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 litrów na 100 m2.

Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie w momencie pojawienia się sporadycznych objawów chorobowych na pojedynczych liściach 2-3 krotnie na difenbachii i niecierpku co 14 dni, a na chryzantemach co 7 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych

 

W gruncie.

 3. Róża.

Mączniak prawdziwy róż, czarna plamistość liści.

 4. Bratek.

Plamistość liści.

 5. Wierzba.

Rdza liściowa.

 

Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 litrów na 100 m2.

Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie w momencie pojawienia się sporadycznych objawów chorobowych na pojedynczych liściach 2-3 krotnie co 7 dni przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

 UWAGI:

1. Środek szczególnie przydatny w niekorzystnych warunkach panujących w okresie wykonywania zabiegu (temperatura poniżej 12˚C).

2. Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą powierzchnię roślin.

 

OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji:

PSZENICA OZIMA I JARA - 35 DNI

JĘCZMIEŃ OZIMY I JARY – 35 DNI

PSZENŻYTO OZIME I JARE – 35 DNI

ŻYTO – 35 DNI

SZKÓŁKI DRZEW LIŚCIASTYCH, SZKÓŁKI DRZEW IGLASTYCH, ROŚLINY

OZDOBNE POD OSŁONAMI, ROŚLINY OZDOBNE W GRUNCIE – NIE DOTYCZY

 

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT

okres zapobiegający zatruciu - NIE DOTYCZY

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."