• GALLUP SPECIAL 360SL 20L

Symbol: 0000001934

Środek stosowany w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska), w sadach jabłoniowych i na terenach nieużytkowanych rolniczo

Uprawa: Jabłoń, Pszenica, Rzepa
Brak towaru
912.60
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Gallup Special 360 

jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska), w sadach jabłoniowych i na terenach nieużytkowanych rolniczo. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.

 Substancja aktywna: glifosat 360 g/l

Działanie na chwasty:
Gallup Special 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.  
 
Chwasty wrażliwe:  w dawce 3 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, wiechlina roczna, w dawce 4 l/ha: fiołek polny, jasnota biała, jasnota różowa, koniczyna biała, kupkówka pospolita, lucerna mieszańcowa, maruna bezwonna, perz właściwy, pięciornik kurze ziele, stokłosa płonna, tymotka łąkowa, w dawce 5 l/ha: bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, jeżyna zwyczajna, komosa biała, łopian mniejszy, marchew zwyczajna, mniszek pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, szczaw polny. 
 
Chwasty średniowrażliwe: w dawce 5 l/ha: wierzbownica gruczołowata. 

Chwasty odporne: skrzyp polny.

Sporządzanie cieczy użytkowej:
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,  z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza  z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego  w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.  W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.  Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.  W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.  Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.  W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.  

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

 

Uwaga:

Środka ochrony roślin Gallup Special 360 nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli,

żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

 

A. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu

zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)

 

Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.

Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych

zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm

i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3 - 4 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

 

B. Jabłoń

Termin stosowania: środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty

w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

 

Uwagi:

1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.

2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).

3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

 

C. Tereny nieużytkowane rolniczo

Stosować na intensywnie rosnące chwasty.

Termin zabiegów:

wiosną – w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania

jesienią – w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

 

Uwaga:

Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie średniokropliste.

 

D. Pola uprawne przed zbiorem zbóż

- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

Uwaga:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru

 

Pszenica ozima, jęczmień ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha

w 200-300 l wody

 

Termin stosowania:

Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30 %, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

Uwaga

1. W przypadku ułatwiania zbioru stosować niższą z zalecanych dawek.

2. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.

3. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do

przejazdu opryskiwacza.

4. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych

5. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.

6. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako

paszy lub podściółki dla zwierząt.

 

E. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego

- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

Uwaga:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego lub jego części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha

w 200-300 l wody

 

Termin stosowania:

Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej 30 %. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga:

Nie stosować na plantacjach nasiennych.