• GOLTIX-S 700SC 5L

Symbol: 0000009848
Rodzaj preparatu: Adiuwant, kondycjoner wody
Uprawa: Burak cukrowy, Rzepak
530.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Goltix-S 700SC 5L

Zawartość substancji czynnej:
metamitron (związek z grupy triazynonów) - 700 g/l (58,33%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik perski, maruna bezwonna, przytulia czepna.
Chwasty średnioodporne: rdest plamisty.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

STOSOWANIE ŚRODKA

BURAK CUKROWY
Termin i sposób stosowania: Zabiegi wykonywać według jednego z przedstawionych poniżej układów:

A. zabieg doglebowy i zabiegi nalistne
Maksymalne / zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:
- pierwszy zabieg po siewie buraka, przed wschodami chwastów: Goltix 700 SC w dawce 2,0 l/ha.

- drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu: Goltix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
Goltix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
Goltix 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha

- trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka - BBCH 18):
Goltix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
Goltix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
Goltix 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha

B. ochrona oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka, jednak nie później niż do fazy 8 liści buraka (BBCH 18), każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:
Maksymalne / zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania:

- pierwszy zabieg:
Goltix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
Goltix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
Goltix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha.

- drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty:

Goltix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha lub Goltix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha
lub
Goltix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha

- trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka - BBCH 18):

Goltix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha
lub
Goltix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha lub Goltix 700 SC w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 7-14 dni Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

BURAK ĆWIKŁOWY

Termin stosowania: Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami roślin buraka ćwikłowego lub po ich wschodach w fazie kiełkowania do fazy 9 liści (BBCH 00-19)
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 - 5,0 l/ha

W celu obniżenia dawki środka albo w celu zwalczenia chwastów zaawansowanych w rozwoju Goltix 700 SC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego (BBCH 10-14) w dawkach:

Goltix 700 SC w dawce 3,0 - 4,0 l/ha + Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha

Środek Goltix 700 SC można stosować także w dawce dzielonej:
- pierwszy zabieg po wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego (BBCH 10-14) środek w dawce 2,0 l/ha, - drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym (do fazy 8 liści buraka - BBCH 18) środek w dawce 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (w przypadku dawki dzielonej: 2)
Odstęp między zabiegami (w przypadku dawki dzielonej): 7-14 dni
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."