• Herbicydy

Działania agrotechniczne to nie tylko mechaniczne oddziaływanie na glebę. To również szereg czynności mających na celu zwiększenie wydajności upraw. Niekontrolowany rozrost niepożądanej roślinności może zniweczyć wszystkie te wysiłki. Dlatego dobrze dobrany program ochrony plantacji przed chwastami to podstawa. Istnieje wiele chemicznych preparatów, które zapewnią skuteczną ochronę przed obniżeniem potencjału plonotwórczego roślin, będącym skutkiem zachwaszczenia.

Herbicydy - co to takiego?

Herbicydy to chemiczne preparaty służące do kompleksowego zwalczania chwastów. Powszechnie stosuje się je w uprawach rolnych i ogrodniczych. W innym przypadku chwasty wypierają roślinę uprawną.

  • Parametry

Środki chwastobójcze - jak działają?

Oddziaływanie herbicydów na chwasty jest dwojakie. Niektóre preparaty są wchłaniane przez korzenie lub liście. Związek chemiczny hamuje procesy fizjologiczne rośliny. To tzw. działanie układowe. Inny rodzaj herbicydów niszczy te fragmenty roślin, które zostaną nimi pokryte. Jest to oddziaływanie kontaktowe.

Herbicydy - podział

Ze względu na docelową grupę roślin, herbicydy dzielimy na dwie grupy:

  • selektywne - cechują się wysoką skutecznością, jeśli chodzi o zwalczanie określonych gatunków chwastów i roślin. Nie niszczą docelowej uprawy. Ich wybiórczy charakter umożliwia walkę z chwastami dwuliściennymi (mak polny, komosa, przytulia czepna, fiołek, chaber, skrzyp poplny, starzec zwyczajny) lub jednoliściennymi (miotła zbożowa, chwastnica, owies głuchy, perz właściwy);
  • nieselektywne - bardzo efektywnie eliminują wszelką roślinność. To mocne, chemiczne środki do zwalczania chwastów, które mają w składzie glifosat. Z racji na oddziaływanie totalne, herbicydy te są stosowane przed założeniem plantacji lub do całkowitego oczyszczenia nieużytkowanych terenów rolniczych.

Biorąc pod uwagę sposób oddziaływania na rośliny, środki chwastobójcze dzielą się na dwie kategorie:

  • kontaktowe - roślina ulega zniszczeniu w miejscu bezpośredniego kontaktu z cieczą. Żeby oprysk takim preparatem był skuteczny, należy dołożyć wszelkich starań, aby dokładnie pokryć całą powierzchnię chwastów roztworem. Ważne są też warunki pogodowe. Herbicydy kontaktowe charakteryzuje bardzo szybkie działanie. Niszczą one jednak tylko część naziemną rośliny;
  • układowe - są to środki ochrony roślin chwastobójcze, działające od środka. Mogą być stosowane dolistnie lub doglebowo. Substancja aktywna wchłonięta przez roślinę zakłóca jej procesy życiowe. Zależnie od typu preparatu, efekt stosowania herbicydu pojawia się po mniej więcej dwóch tygodniach od oprysku. Takie środki niszczą zarówno część naziemną, jak i system korzeniowy.

Środki do zwalczania chwastów – najczęściej zadawane pytania

Czy herbicydy są szkodliwe? 

Preparat chwastobójczy powinien być stosowany zgodnie z zaleceniem producenta. Należy przestrzegać wskazań dotyczących dawkowania i proporcji. Zastosowanie preparatu w zbyt dużym stężeniu może być szkodliwe dla otoczenia.

Czy herbicydy można mieszać z mocznikiem? 

W przypadku łączenia tych dwóch substancji należy stosować jak najmniejsze dawki. Herbicydy w połączeniu z mocznikiem wykazują bowiem mocniejsze działanie.

Czy można łączyć herbicydy z odżywkami? 

Technicznie rzecz biorąc, środki ochrony roślin można łączyć z nawozami dolistnymi. Mieszanie powinno jednak odbywać się w ściśle określonych warunkach i ze świadomością, że efekt może nie spełnić założonych oczekiwań.

Czy można mieszać herbicydy z insektycydami? 

Herbicydy z grupy sulfonylomoczników nie powinny być łączone z insektycydami fosfoorganicznymi w jednym oprysku. Podobnie nie należy mieszać herbicydów ze sobą oraz miedzianów z saletrą wapniową, mocznikiem albo nawozami zawierającymi mangan.

Czy można mieszać herbicydy z fungicydami? 

Te dwa preparaty mogą być ze sobą łączone. Jeśli mieszanka ma być skuteczna, musi być jednak odpowiednio przygotowana. Cały proces wymaga zachowania pewnych zasad bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest ścisłe stosowanie się do zaleceń producenta, zwłaszcza tych, dotyczących formy użytkowej środka. Istotne jest, aby mieszanka była wykorzystana od razu. Pozostawiona na dłuższy czas, straci swoje właściwości.

W jakiej temperaturze aplikować środki chwastobójcze? 

Optymalna temperatura dla większości substancji mieści się w zakresie 10-25°C. Ważna jest minimalna temperatura (zwłaszcza wczesną wiosną). Zależnie od substancji czynnej, może one być zbliżona nawet do 0°C. Najlepsze działanie herbicydów odnotowano w temperaturze powyżej 12°C. Opryski w temperaturze powyżej 20°C i w dużym nasłonecznieniu tracą skuteczność.

Kiedy stosować herbicydy w zbożach? 

Jeżeli zabiegi nie były wykonane jesienią, pierwsze opryski należy zaplanować na wczesną wiosnę. Powinny być przeprowadzane od rozpoczęcia wegetacji, do zakończenia fazy krzewienia.

O której godzinie wykonywać opryski herbicydowe? 

Środki do zwalczania chwastów powinny być aplikowane w godzinach wieczornych, już po oblocie pszczół. Dotyczy to zarówno herbicydów, fungicydów, insektycydów, jak i pozostałych środków ochrony roślin.