• INAZUMA 130WG 1KG

Symbol: 0000013630
Uprawa: Kapusta, Pomidor, Pszenica, Rzepak
265.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Inazuma 130 WG to insektycyd w formie gotowej mieszaniny dwóch substancji czynnych, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących. To niezawodna broń przeciw zagrożeniu w uprawach: rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, pomidora i oberżyny.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnych:

  • acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 100 g/kg (10%)
  • lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 30 g/kg (3%)

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

"W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

 

Pszenica ozima

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Termin stosowania:Środek stosować po zaobserwowaniu szkodników, jesienią od fazy 3-go liścia do fazy 9-tego liścia lub więcej (BBCH 13-19).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Rzepak ozimy

Tantniś krzyżowiaczek, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, mszyce, mączliki, gnatarz rzepakowiec, miniarka kapuścianka, chowacz galasówek, rolnice.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,25-0,30 kg/ha

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację i do zwalczania miniarki kapuścianej.

Termin stosowania:Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH 13-19). W przypadku zwalczania śmietki kapuścianej zabieg wykonać w momencie nalotu muchówek na plantację. W przypadku zwalczania rolnic zabieg wykonać w godzinach wieczornych lub nocnych.

Liczba zabiegów: 1

 

Szkodniki łodygowe: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha

Termin stosowania:Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją, wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) (BBCH 30-50). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.

Liczba zabiegów: 1

 

Słodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha

Termin stosowania: Środek zastosować w momencie nalotu szkodnika na plantację, zgodnie z sygnalizacją, od fazy początku rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.

Liczba zabiegów: 1

 

Szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha

Termin stosowania: Środek zastosować w momencie nalotu szkodników przed złożeniem jaj, zgodnie z sygnalizacją, od fazy pełni kwitnienia, do końcowej fazy kwitnienia, gdy większość płatków opada (BBCH 65-67).

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

Tytoń

Wciornastek tytoniowiec, mszyce.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Termin stosowania:środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Len włóknisty, len oleisty

Pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do końca fazy 2 liści właściwych (BBCH 10-12).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

 

Wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Termin stosowania:środek stosować, gdy pęd osiągnie 50 % - 60 % długości (BBCH 35-36).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie lnu: 2

 

Śliwa

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Termin stosowania:środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc od początku rozwoju liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Liczba zabiegów: 1

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Termin stosowania:środek stosować w fazie kwitnienia śliw (BBCH 61-69).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie śliwy:1

 

Pomidor, oberżyna

Wciornastek tytoniowiec, zmieniki.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Termin stosowania:środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 13-69).

Liczba zabiegów: 1

 

Mszyce

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Termin stosowania:środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do fazy dojrzewania owoców i nasion (50% owoców uzyskuje typową barwę) (BBCH 13-85).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie pomidora, oberżyny: 1

 

Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami

Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, czerwce, zmieniki.

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10 litrach wody.

Termin stosowania:środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89).

Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych: 300-2000 l/ha (3-20 l/100 m2).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Wierzba energetyczna

Jątrewka pospolita, niekraślanka wierzbówka, krytoryjek olchowiec, mszyce.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Pierwszy zabieg przeprowadzić najlepiej w II dekadzie kwietnia, drugi zabieg w maju.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Ślazowiec pensylwański

Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Termin stosowania: opryskiwać w trakcie pojawiania się pierwszych kolonii mszyc, od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69). W razie potrzeby zabieg powtórzyć.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Miskant olbrzymi

Łokaś garbatek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Termin stosowania: środek stosować wiosną po zaobserwowaniu pierwszych objawów żerowania szkodnika (postrzępione liście), od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Ze względu na biologię szkodnika zabieg należy wykonać po zmroku w trakcie żerowania larw i owadów dorosłych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.