• Infinito 687,5 SC 15L

Symbol: 0000002022
Rodzaj preparatu: Fungicyd (grzybobójczy)
Substancja czynna: Chlorowodorek propamokarbu, Fluopikolid, Propamokarb
Uprawa: Cebula, Ogórek, Ziemniak
Choroba / problem Alternarioza, Mączniak rzekomy, Zaraza ziemniaka
1419.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

INFINITO 687,5 SC  jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz w ochronie warzyw przed chorobami grzybowymi. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Zawartość substancji aktywnych: 
chlorowodorek propamokarbu /chlorowodorek propylo-3-(dimetyloamino) propylokarbaminianu (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) -625 g w 1 litrze środka 
fluopikolid / 2,6-dichIoro-N-(3-chloro-5-trifluorometylo-pirydyno-2-yl-metylo) benzamid (związek z grupy acylpikolidów) -62,5 g w 1 litrze środka.

UWAGA:

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. 
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 
ROŚLINY ROLNICZE 
Ziemniak
- zaraza ziemniaka
Zalecana dawka: 1,2 -1,6 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 
Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci. 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania: 
Środek stosować zapobiegawczo: 
- na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, 
- na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. 
Zabiegi w dawce 1,2 l/ha wykonywać co 7 -10 dni, a w dawce 1,6 l/ha co 10 -14 dni. W sezonie można wykonać maksymalnie 4 zabiegi środkiem Infinito 687,5 SC. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą oraz na odmianach bardziej podatnych na zarazę ziemniaka. 
Środek wykazuje również działanie uboczne na alternariozę ziemniaka.

ROŚLINY WARZYWNE 
Ogórek (w gruncie) 
- mączniak rzekomy
Zalecana dawka: 1,6 l/ha
Zalecana ilość wody: 700 l/ha. 
Termin zabiegu: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co 7-10 dni. W sezonie można wykonać maksymalnie 3 zabiegi środkiem Infinito 687,5 SC. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Ogórek (pod osłonami)
- mączniak rzekomy
Zalecane stężenie: 0,3 % (300 ml środka w 100 litrach wody). 
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120 1/ 1000 m2
Termin zabiegu: Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. W sezonie można wykonać 1 zabieg środkiem Infinito 687,5 SC. Kolejne zabiegi fungicydami należącymi do innych grup chemicznych wykonać w odstępach co 7-10 dni.

Cebula
- mączniak rzekomy, alternarioza cebuli 
Zalecana dawka: 1,6 l/ha. Zalecana ilość wody: 700 l/ha. 
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Środek można stosować w fazie rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co 7-10 dni. W sezonie można wykonać maksymalnie 3 zabiegi środkiem Infinito 687,5 SC. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

UWAGA 
W uprawie cebuli, w celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

III OKRES KARENCJI (Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): 
ZIEMNIAKI -7 DNI
OGÓREK (W GRUNCIE I POD OSŁONAMI) -3 DNI
CEBULA -7 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (Okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). 
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. 
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA 
Unikać zanieczyszczenia skóry. 
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. 
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. 
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. 
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. 
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA! 
ZABRANIA SIE WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM 
BRAK. STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA 
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

Gdańsk - 58 682 04 04 Rzeszów - 17 866 40 25 
Kraków - 12 411 99 99 Sosnowiec - 32 266 11 45 
Lublin - 81 740 89 83 Tarnów - 14 631 54 09 
Łódź - 42 657 99 00 Warszawa - 22 619 66 54 
Poznań - 61 847 69 46 Wrocław - 71 343 30 08

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."