• Infinito 687,5 SC 15L

Symbol: 0000002022
Rodzaj preparatu: Fungicyd (grzybobójczy)
Substancja czynna: Chlorowodorek propamokarbu, Fluopikolid, Propamokarb
Uprawa: Cebula, Ogórek, Ziemniak
Choroba / problem Alternarioza, Mączniak rzekomy, Zaraza ziemniaka
INNE POJEMNOŚCI
1875.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

INFINITO 687,5 SC  jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz w ochronie warzyw przed chorobami grzybowymi. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Zawartość substancji aktywnych: 
chlorowodorek propamokarbu /chlorowodorek propylo-3-(dimetyloamino) propylokarbaminianu (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) -625 g w 1 litrze środka 
fluopikolid / 2,6-dichIoro-N-(3-chloro-5-trifluorometylo-pirydyno-2-yl-metylo) benzamid (związek z grupy acylpikolidów) -62,5 g w 1 litrze środka.

UWAGA:

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. 
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

Ziemniak
- zaraza ziemniaka
Zalecana dawka: 1,2 -1,6 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. 
Większej ilości wody używać na plantacjach ziemniaka o silnie rozwiniętej naci. 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania: 
Środek stosować zapobiegawczo: 
- na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, 
- na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. 
Zabiegi w dawce 1,2 l/ha wykonywać co 7 -10 dni, a w dawce 1,6 l/ha co 10 -14 dni. W sezonie można wykonać maksymalnie 4 zabiegi środkiem Infinito 687,5 SC. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą oraz na odmianach bardziej podatnych na zarazę ziemniaka. 
Środek wykazuje również działanie uboczne na alternariozę ziemniaka.

ROŚLINY WARZYWNE 
Ogórek (w gruncie) 
- mączniak rzekomy
Zalecana dawka: 1,6 l/ha
Zalecana ilość wody: 700 l/ha. 
Termin zabiegu: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co 7-10 dni. W sezonie można wykonać maksymalnie 3 zabiegi środkiem Infinito 687,5 SC. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

Ogórek (pod osłonami)
- mączniak rzekomy
Zalecane stężenie: 0,3 % (300 ml środka w 100 litrach wody). 
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120 1/ 1000 m2
Termin zabiegu: Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. W sezonie można wykonać 1 zabieg środkiem Infinito 687,5 SC. Kolejne zabiegi fungicydami należącymi do innych grup chemicznych wykonać w odstępach co 7-10 dni.

Cebula
- mączniak rzekomy, alternarioza cebuli 
Zalecana dawka: 1,6 l/ha. Zalecana ilość wody: 700 l/ha. 
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Środek można stosować w fazie rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru. Kolejne zabiegi wykonać w odstępach co 7-10 dni. W sezonie można wykonać maksymalnie 3 zabiegi środkiem Infinito 687,5 SC. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

UWAGA 
W uprawie cebuli, w celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

III OKRES KARENCJI (Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): 
ZIEMNIAKI -7 DNI
OGÓREK (W GRUNCIE I POD OSŁONAMI) -3 DNI
CEBULA -7 DNI