• Kemiron Koncentrat 500 SC 1L

Symbol: 0000002360
Rodzaj preparatu: Herbicyd (chwastobójczy)
Uprawa: Burak cukrowy, Dynia, Rzepak
183.60
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Kemiron Koncentrat 500 SC 1L

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie w mieszankach z innymi herbicydami. Środek przeznaczony jest do zwalczania chwastów jednorocznych w uprawie buraka cukrowego. Środek Kemiron Koncentrat 500 SC stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej
etofumesad (związek z grupy pochodnych benzofuranu) - 500g/l

Działanie na chwasty

Kemiron koncentrat 500 SC pobierany jest przez chwasty dwuliścienne głównie poprzez korzenie, a w mniejszym stopniu poprzez liście. Chwasty jednoliścienne pobierają środek głównie po przez część podliścieniową i w mniejszym stopniu poprzez korzenie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania i krótko po wschodach. Preparat zaleca się stosować 3 krotnie każdorazowo w fazie siewek chwastów w mieszaninie z innymi herbicydami:
Kemifam Super  Koncentrat 320 EC i Goltix 700 SC.
Kemiron Koncentrak 500 SC zastosowany zgodnie z zaleceniami w powyższych mieszankach zwalcza następujące gatunki chwastów

I. Mieszanina Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2l/ha + kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku.
Chwasty średnioodporne: rdest ptasi.
Chwasty odporne: perz właściwy.

II. Mieszanina Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha + Goltix 700 SC 1l/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku ( kiełkujące z nasion w fazie liścieni), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny.
Chwasty odporne: perz właściwy.

Zakres stosowania, terminy i dawki

Środek Kemiron Koncentrat 500 SC w mieszaninie ze środkiem Kemifam Super Koncentrat 320 EC i Goltix 700 SC stosować od 1-go do 8-go liścia właściwego buraka cukrowego na chwasty w fazie liścieni.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2l/ha

Pierwszy zabieg
Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2l/ha +  Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha

Drugi zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5-8 dni po pierwszym zabiegu:
Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha

Trzeci zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5-8 dni po drugim zabiegu:
Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha

W przypadku silnej presji ze strony chwastów w tym samosiewów rzepaku:

Pierwszy zabieg
Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha + Goltix 700 SC 1l/ha

Drugi zabieg po wschodach następnych chwastów tj. w 5-8 dni po pierwszym zabiegu
Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha + Goltix 700 SC 1l/ha

Trzeci zabieg
Po wschodach następnych chwastów tj. w 5-8 dni po drugim zabiegu
Kemiron Koncentrat 500 SC 0,2l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha + Goltix 700 SC 1l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5-8 dni
Zalecana ilość wody: 200-300l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
1. Środek stosowany powschodowo może powodować przejściowe deformacje liści, co nie wpływa ujemnie na plon.
2. Stosując środek Kemiron Koncentrat 500 SC z innymi środkami w dawkach dzielonych ściśle przestrzegać podanych dawek środków, zaleceń i przeciwwskazań odnoszących się do poszczególnych herbicydów użytych w mieszance.

Następstwo roślin

1. Środek rozkłada się w glebie. Na polu opryskiwanym środkiem ( po wykonaniu średniej orki na głębokość, co najmniej 15cm) można uprawiać wszystkie rośliny.
2. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka z powodu uszkodzenia rośliny przez choroby lub szkodniki można uprawiać jedynie burak cukrowy lub pastewny.
3.W przypadku uprawy buraków nie stosować ponownie środka Kemiron Koncentrat 500 SC.
4. Stosując środek w mieszaninie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszanin.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."