• MOCARZ 75WG 0,6KG

Symbol: 0000012281
Rodzaj preparatu: Adiuwant, kondycjoner wody, Herbicyd (chwastobójczy)
Uprawa: Groch, Jęczmień, Przenżyto, Pszenica, Rzepak, Ziemniak, Żyto
244.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Mocarz 75 WG 

MOCARZ 75 WG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych oraz w kukurydzy. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
Tritosulfuron: 1 - ( 4 – metoksy – 6 - (trifluorometylo) - 1, 3, 5 – triazyn – 2 - ylo) – 3 - (2 (trifluorometylo) - benzenosulfonylo) mocznik (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg)
Dikamba: kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)

Działanie na chwasty

Mocarz 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście chwastów. W warunkach sprzyjających działaniu środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze objawy działania pojawiają się po upływie 7-10 dni, a po okresie 2-4 tygodni chwasty wrażliwe zamierają. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych – od fazy 2 do 4 liści. Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie są niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla rośliny uprawnej.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny. 
Chwasty średnio odporne: ostrożeń polny, rdest ptasi.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

 

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Termin stosowania:środek stosować wiosną w fazie krzewienia zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej zaleca się stosowanie herbicydu Mocarz 75 WG z herbicydem Apyros 75 WG w dawce:

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 - 0,020 kg/ha

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie mieszaniny środków Mocarz 75 WG i Apyros 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce:

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 -0,020 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha

 

Żyto

Termin stosowania:środek stosować wiosną w fazie krzewienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

 

Pszenica jara, jęczmień jary, owies

Termin stosowania:środek stosować wiosną od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zbóż:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

 

Kukurydza

Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 – 5 liści kukurydzy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie środka Mocarz 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce:

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.