• MODDUS FLEXI 5L

Symbol: 0000013484
Rodzaj preparatu: Regulator wzrostu
Uprawa: Dynia, Jęczmień, Przenżyto, Pszenica, Rzepak, Żyto
Brak towaru
810.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Moddus Flexi to regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie mikroemulsji do rozcieńczania wodą. Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego.Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż oraz pędy główne roślin uprawnych, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli, a w konsekwencji wyleganiu roślin, nie powoduąc redukcji długości ich korzeni i masy. Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnieydłużające się w okresie stosowania środka. Odmianygenetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Sporządzanie cieczy użytkowej:
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”
"W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

 

Dawkowanie

Pszenica ozima:
- zapobieganie wyleganiu
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (widoczne pierwsze ości) (BBCH 31–49)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień ozimy:
- zapobieganie wyleganiu
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (widoczne pierwsze ości) (BBCH 31–49)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime, Żyto ozime:
- zapobieganie wyleganiu
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy strzelania w źdźbło (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31–39)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary:
- zapobieganie wyleganiu
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego (ale jeszcze nie rozwiniętego) liścia flagowego (BBCH 31–37)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak ozimy:
- zapobieganie wyleganiu
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy wydłużania pędu głównego kolanka do momentu pojawienia się pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (pąki nadal zamknięte) (BBCH 39–55)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych:
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Rzepak jary, rzepik ozimy:
- zapobieganie wyleganiu
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy wydłużania pędu głównego
(widocznych 9 międzywęźli) do momentu pojawienia się pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (pąki nadal zamknięte) (BBCH 39–55)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto jare:
- zapobieganie wyleganiu
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy strzelania w źdźbło (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31–39)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica orkisz:
- zapobieganie wyleganiu
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (widoczne pierwsze ości) (BBCH 31–49)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenica durum:
- zapobieganie wyleganiu
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (widoczne pierwsze ości) (BBCH 31–39)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Koniczyna czerwona plantacje nasienne:
- zapobieganie wyleganiu
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować w fazie rozwoju pędu głównego, od momentu trzeciego do dziewiątego widocznego międzywęźla (BBCH 33–39)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Trawy  nasienne:
- zapobieganie wyleganiu
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (widoczne pierwsze ości)  (BBCH 31 – 37)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1