• Na rozkład słomy i resztek pożniwnych

 

  • Parametry