• Nasiona bobu

Z uwagi na dużą rotację magazynową istnieje możliwość wystąpienia braku danego produktu. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, poinformujemy Cię o tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

  • Parametry

Specyfikacja nasion

Nasiona naturalne

Nasiona poddane jedynie podstawowej obróbce, zazwyczaj sprzedawane na wagę choć niektóre odmiany również na sztuki.

Nasiona kalibrowane (precyzyjne)

Nasiona poddane selekcji i kalibracji w wyniku czego mają jednakową wielkość i wysokie parametry kiełkowania. Sprzedawane na sztuki.

Nasiona podkiełkowane

Nasiona precyzyjne zaktywowane do procesu kiełkowania. Celem tego zabiegu jest wyrównanie i przyspieszenie kiełkowania po wysiewie. Nasiona podkiełkowane sprzedawane są na sztuki.

Nasiona otoczkowane

Nasiona poddane procesowi pokrycia materiału siewnego substancją otoczkującą celem wyrównania wielkości i kształtu, co znacząco poprawia precyzję wysiewu. Szczególnie polecane do siewu z użyciem siewników precyzyjnych. Nasiona podkiełkowane sprzedawane są na sztuki.

Nasiona zaprawiane przeciwko chorobom grzybowym

Na nasiona w procesie powlekania cienkowarstwowego i grubowarstwowego nanoszony jest jeden lub kilka fungicydów celem ochrony nasion przed patogenami glebowymi. Ogranicza to konieczność stosowania fungicydów.

Nasiona zaprawiane przeciwko szkodnikom

Analogicznie do zaprawiania fungicydem nasiona w tej metodzie dodatkowo pokrywane są w całości zarówno fungicydem (jeden lub kilka) oraz insektycydem (tylko jeden rodzaj). Zabieg ogranicza stosowanie środków ochrony roślin, dopuszczony jest dla takich gatunków jak kapustne, marchew, cebula i por. Szczególną rolę zaprawianie insektycydem odgrywa w walce ze śmietką w kapuście, marchwi i cebuli.