• Nasiona brukwi

  • Parametry
BRUKIEW HELENOR 10 TYS
Produkt niedostępny

Specyfikacja nasion

Nasiona naturalne

Nasiona poddane jedynie podstawowej obróbce, zazwyczaj sprzedawane na wagę choć niektóre odmiany również na sztuki.

Nasiona kalibrowane (precyzyjne)

Nasiona poddane selekcji i kalibracji w wyniku czego mają jednakową wielkość i wysokie parametry kiełkowania. Sprzedawane na sztuki.

Nasiona podkiełkowane

Nasiona precyzyjne zaktywowane do procesu kiełkowania. Celem tego zabiegu jest wyrównanie i przyspieszenie kiełkowania po wysiewie. Nasiona podkiełkowane sprzedawane są na sztuki.

Nasiona otoczkowane

Nasiona poddane procesowi pokrycia materiału siewnego substancją otoczkującą celem wyrównania wielkości i kształtu, co znacząco poprawia precyzję wysiewu. Szczególnie polecane do siewu z użyciem siewników precyzyjnych. Nasiona podkiełkowane sprzedawane są na sztuki.

Nasiona zaprawiane przeciwko chorobom grzybowym

Na nasiona w procesie powlekania cienkowarstwowego i grubowarstwowego nanoszony jest jeden lub kilka fungicydów celem ochrony nasion przed patogenami glebowymi. Ogranicza to konieczność stosowania fungicydów.

Nasiona zaprawiane przeciwko szkodnikom

Analogicznie do zaprawiania fungicydem nasiona w tej metodzie dodatkowo pokrywane są w całości zarówno fungicydem (jeden lub kilka) oraz insektycydem (tylko jeden rodzaj). Zabieg ogranicza stosowanie środków ochrony roślin, dopuszczony jest dla takich gatunków jak kapustne, marchew, cebula i por. Szczególną rolę zaprawianie insektycydem odgrywa w walce ze śmietką w kapuście, marchwi i cebuli.