• NASIONA

Podstawą diety człowieka są warzywa i owoce- naturalne źródło witamin i minerałów. W naszym sklepie znajdą Państwo nasiona warzyw, owoców i ziółdo produkcji profesjonalnej jak i hobbystycznej. 

Gwarancją przyszłego plonu są dobrze dobrane i wysokiej jakości nasiona warzyw i owoców. Zarówno w produkcji hobbystycznej jak i profesjonalnej ważne jest dobranie nasion przystosowanych do konkretnych warunków uprawy. Głównym kryterium jest okres wegetacji. Rozróżniamy nasiona na siew wczesny i siew późny. Kolejnym bardzo ważnym kryterium jest odporność na choroby i szkodniki. Wszystkie te informacje znajdą Państwo na karcie konkretnego produktu.

Odpowiednio dobrane nasiona w połączeniu z nawadnianiem, nawożeniem i ochroną zagwarantuje Państwu wysoki i zdrowy plon!

  • Parametry

Specyfikacja nasion

Nasiona naturalne

Nasiona poddane jedynie podstawowej obróbce, zazwyczaj sprzedawane na wagę choć niektóre odmiany również na sztuki.

Nasiona kalibrowane (precyzyjne)

Nasiona poddane selekcji i kalibracji w wyniku czego mają jednakową wielkość i wysokie parametry kiełkowania. Sprzedawane na sztuki.

Nasiona podkiełkowane

Nasiona precyzyjne zaktywowane do procesu kiełkowania. Celem tego zabiegu jest wyrównanie i przyspieszenie kiełkowania po wysiewie. Nasiona podkiełkowane sprzedawane są na sztuki.

Nasiona otoczkowane

Nasiona poddane procesowi pokrycia materiału siewnego substancją otoczkującą celem wyrównania wielkości i kształtu, co znacząco poprawia precyzję wysiewu. Szczególnie polecane do siewu z użyciem siewników precyzyjnych. 

Nasiona zaprawiane przeciwko chorobom grzybowym

Na nasiona w procesie powlekania cienkowarstwowego i grubowarstwowego nanoszony jest jeden lub kilka fungicydów celem ochrony nasion przed patogenami glebowymi. Ogranicza to konieczność stosowania fungicydów.

Nasiona zaprawiane przeciwko szkodnikom

Analogicznie do zaprawiania fungicydem nasiona w tej metodzie dodatkowo pokrywane są w całości zarówno fungicydem (jeden lub kilka) oraz insektycydem (tylko jeden rodzaj). Zabieg ogranicza stosowanie środków ochrony roślin, dopuszczony jest dla takich gatunków jak kapustne, marchew, cebula i por. Szczególną rolę zaprawianie insektycydem odgrywa w walce ze śmietką w kapuście, marchwi i cebuli.