• Nuprid 600 fs 1l

Symbol: 0000009397
Uprawa: Burak cukrowy
Brak towaru
800.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Zaprawa owadobójcza w formie płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu kontaktowym i żołądkowym do zaprawiania nasion buraka cukrowego i pastewnego, przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin, zaprawiarkami przystosowanymi do zapraw ciekłych i zawiesinowych. W roślinie działa systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

imidachlopryd (związek z grupy pochodnych chloronikotynyli) – 600 g/l (47,62%)

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze

Uprawa Agrofag Dawka
burak cukrowy i pastewny pędraki, drutowce 150 ml/1 jednostkę siewną
(100 tys. nasion)

Maksymalna liczba zabiegów: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
 1. Na opakowaniach zaprawianych nasion buraka cukrowego i pastewnegopowinny zostać umieszczone następujące zwroty:
  • siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu zasobników siewnika,
  • nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby, mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód elastyczny, kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby,
  • nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania, transportu i siewu,
  • zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem końców rzędów,
  • nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu ptaków i ssaków,
  • ze względu na możliwe wysokie ryzyko dla pszczół i innych owadów zapylających należy unikać występowania spadzi po wykiełkowaniu eoślin.
 2. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności.
 3. Zaprawione nasiona przechowywać po dosuszeniu w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych pomieszczeniach, i nie przechowywać razem z żywnością i paszami.
 4. Zaprawione nasiona używać wyłącznie do siewu – nie wolno przeznaczać ich na paszę i na cele konsumpcyjne.
 5. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić siłę kiełkowania.
 6. Nie stosować do zaprawiania nasion rodów hodowlanych.
TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Zaprawiać nasiona wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania nasion buraka cukrowego i pastewnego. Zabieg zaprawiania powinien zostać wykonany w sposób wykluczający możliwość wzbijania się pyłu podczas przechowywania, transportu i siewu zaprawionych nasion. Do zaprawiania nasion zawiesinę sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy dokładnie mieszając. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki tak, aby uniknąć zasychania zaprawy. Zaprawiać nasiona w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi.
Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

(okres prewencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ

(okres karencji): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI

(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY, DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:

nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperature 0°C – 30°C.

Okres ważności: 2 lata

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."