• PROTECTOR 5 L

Symbol: 0000003105
Rodzaj preparatu: Adiuwant, kondycjoner wody, Herbicyd (chwastobójczy)
Uprawa: Cebula, Groch, Kapusta, Rzepak
Brak towaru
475.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23


PROTECTOR
Preparat poprawiający przyczepność oraz chroniący przed niekorzystnym
wpływem warunków atmosferycznych, stosowany jako dodatek do
agrochemikaliów
 

Skład : di-1-P-menten ( związek z grupy terpenowych polimerów) – 96 %
Nr PZH/HT-2206/2008
 

PROTECTOR to naturalny środek pochodzenia roślinnego do stosowania w
uprawach roślin warzywniczych, sadowniczych i rolniczych jako protektant i adiuwant
do agrochemikaliów.
W ciągu godziny od zabiegu w świetle dziennym PROTECTOR™ polimeryzuje
wiążąc agrochemikalia na powierzchni roślin
Powstała błona jest związana z naturalnym woskiem pokrywającym roślinę, jest
elastyczna i powiększa się wraz ze wzrostem tkanek.
Błona jest aktywna przez okres 7 – 10 dni nastepnie ulega biodegradacji.
Agrochemikalia na roślinie są zabezpieczone przed negatywnym wpływem
czynników środowiskowych poprzez zastosowanie PROTECTORA ™.

 

PROTECTOR ™ :
 Poprawia skuteczność agrochemikaliów
 Intensyfikuje wykorzystanie nawozów dolistnych
 Skutecznie ogranicza zmywanie agrochemikaliów przez deszcz lub
deszczowanie (do 25 mm dziennie)
 Ogranicza fitotoksyczność niektórych agrochemikaliów
 Ogranicza ordzawienie owoców
 Redukuje ulatnianie i pienienie się agrochemikaliów, nie zamarza i nie
blokuje końcówek opryskiwaczy
 Redukuje znoszenie kropel oprysku i chroni je przed wysuszeniem w
wysokich temperaturach
 

Użycie PROTECTORA zmniejsza napięcie powierzchniowe roślin poprawiając
dystrybucję agrochemikaliów na liściu, szczególnie na roślinach pokrytych woskiem
(cebula, warzywa kapustne, rzepak) lub włoskami.
PROTECTOR  INSTRUKCJA MIESZANIA:
1. NIE DODAWAĆ PROTECTOR™ a BEZPOŚREDNIO DO
OPRYSKIWACZA
2. PRZED UŻYCIEM WSTĘPNIE WYMIESZAĆ PROTECTOR™ W
ODZIELNYM NACZYNIU (WIADRZE) Z NIEWIELKĄ ILOŚCIA LETNIEJ
WODY
3. WLAĆ PROTECTOR ™ DO OPRYSKIWACZA WYPEŁNIONEGO DO
POŁOWY WODĄ Z WŁĄCZONYM MIESZADŁEM
4. PROTECTOR™ POWINIEN BYĆ DODAWANY JAKO OSTANI SKŁADNIK
MIESZANINY
DAWKOWANIE:
PREPARATY KONTAKTOWE:
300 – 400 ml/ha
PREPARATY SYSTEMICZNE, NAWOZY DOLISTNE
200 – 250 ml/ha
W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WYKONANIA ZABIEGU PREPARATEM
SYSTEMICZNYM PO UPŁYWIE KRÓTSZEGO CZASU NIŻ 3 DNI OD
POPRZEDNIEGO ZABIEGU Z UŻYCIEM PROTECTORA, NALEŻY KONIECZNIE
ZASTOSOWAĆ DODATEK 200 ML PROTECTORA, KTÓRY POŁĄCZY SIĘ Z
POPRZEDNIO WYTWORZONĄ WOSKOWĄ POWŁOKĄ.
ZABEZPIECZENIE PRZED FITOTOKSYCZNOŚCIĄ HERBICYDÓW W CEBULI:
500 - 600 ml/ha

 

Zabieg PROTECTOREM należy wykonać rano i po upływie kilku godzin można
wykonywać zabieg herbicydowy
W przypadku stosowania dawek dzielonych herbicydów, ochrona Protectorem będzie
skuteczna do 60 h po jego zastosowaniu.
W przypadku stosowania pełnych dawek lub mieszanin ochrona będzie skuteczna
do 24 h po jego zastosowaniu.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, właściwie oznakowanych szczelnie
zamkniętych opakowaniach w chłodnym miejscu.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać par/mgły cieczy użytkowej.
Każdorazowo przed jedzeniem , piciem, paleniem oraz po zakończeniu pracy myć ręce i
odsłonięte partie skóry wodą z mydłem.
Nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej.

PROTECTOR
zawiera: p-ment-1-en, dimer
drażniący
niebezpieczny dla
środowiska
Działa drażniąco na skórę
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może
powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w -
środowisku wodnym
Chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami
dla zwierząt
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania
produktu
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice
ochronne i okulary lub ochronę twarzy
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających
skażeniu środowiska
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony
roślin w celu ograniczenia ryzyka dla zdrowia i środowiska

Dystrybutor:
BIO AGRIS Piotr Zajkowski Spółka Jawna
Ul. Dylewska 20 B, 03-011 Warszawa
Zawartość netto – 1 l
Okres ważności – 3 lata
Data produkcji i nr partii na opakowaniu

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia