• Previcur Energy 840 SL 5L

Symbol: 0000001974

Previcur Energy 840 SL jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pomidora, ogórka, papryki i kapusty głowiastej uprawianych pod osłonami, rododendronu (różanecznika) i róży uprawianych w gruncie, pelargonii, róży i tytoniu uprawianych pod osłonami.

Rodzaj preparatu: Fungicyd (grzybobójczy)
Substancja czynna: Fosetyl, Propamokarb
Uprawa: Kapusta, Ogórek, Papryka, Pomidor
Choroba / problem Mączniak rzekomy
INNE POJEMNOŚCI
1765.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Previcur Energy 840 SL

Previcur Energy 840 SL jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pomidora, ogórka, papryki i kapusty głowiastej uprawianych pod osłonami, rododendronu (różanecznika) i róży uprawianych w gruncie, pelargonii, róży i tytoniu uprawianych pod osłonami. Środek stosuje się do opryskiwania roślin przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych oraz doglebowo poprzez odkażanie podłoża i podlewanie.


Zawartość substancji czynnych:
propamokarb w formie chlorowodorku propamokarbu (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) - 530 g/l (47,28%)
fosetyl (związek z grupy fosfonowych) - 310 g/l (27,65%)

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

ROŚLINY WARZYWNE (POD OSŁONAMI)

Pomidor, ogórek
- zgnilizna pierścieniowa, zgorzele siewek, zgnilizny korzeni

O D K A Ż A N I E:
Środek stosować do ziemi kompostowej i innych substratów używanych do produkcji rozsady.
Zalecana dawka: 250 ml środka + 20 l wody na 1000 litrów podłoża. Pryzmę dokładnie polać cieczą użytkową i dokładnie wymieszać.
Maksymalna liczba zabiegów:1

P O D L E W A N I E:
Podlewanie siewek lub rozsady.
Zalecane stężenie: 0,15% (150 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2-3 l roztworu na 1 m2 powierzchni.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin.

Podlewanie roślin po posadzeniu na miejsce stałe.
Zalecane stężenie: 0,15% (150 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 l roztworu na 4-5 roślin.

Podlewanie roślin uprawianych na wełnie mineralnej.
Zalecane stężenie 0,015-0,03% (15-30 ml środka w 100 litrach wody) lub dozowanie poprzez system nawadniania kroplowego w dawce: 1-2 l środka na 25000 roślin. Rośliny podlewać 1-2 razy w odstępach, co 2-3 tygodnie. Stosować w fazie rozwoju liści (BBCH 10-19)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 
Minimalny odstęp między zabiegami – 14 dni

Papryka 
-zgorzele siewek, fytoftoroza powodowane przez organizmy grzybopodobne z rodziny Pythium spp. i Phytophthora spp.

O D K A Ż A N I E:
Środek stosować do ziemi kompostowej i innych substratów używanych do produkcji rozsady.
Zalecana dawka: 250 ml środka + 20 l wody na 1000 litrów podłoża. Pryzmę dokładnie polać cieczą użytkową i dokładnie wymieszać. Zabieg powinien być wykonany na 2-3 dni przed użyciem podłoża do siewu lub pikowania
Maksymalna liczba zabiegów: 1

P O D L E W A N I E:
Podlewanie siewek lub rozsady lub podlewanie roślin po posadzeniu na miejsce stałe 
Zalecane stężenie: 0,1 %-0,15% (100-150 ml środka w 100 litrach wody). Wyższe stężenie stosować w przypadku zwiększonego zagrożenia roślin chorobami.
Zalecana ilość cieczy użytkowej:
- w zależności od wieku siewek: 2-3 litry na 1 m²
- po posadzeniu roślin na miejsce stałe: 1 litr na 4-5 roślin.

Stosować w fazie rozwoju liści (BBCH 10-19)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp między zabiegami – 14 dni


Kapusta głowiasta 
- zgorzele siewek, fytoftoroza powodowane przez organizmy grzybopodobne z rodziny Pythium spp. i Phytophthora spp.


O D K A Ż A N I E: 
Środek stosować do ziemi kompostowej i innych substratów używanych do produkcji rozsady.
Zalecana dawka: 250 ml środka + 20 l wody na 1000 litrów podłoża. Pryzmę dokładnie polać cieczą użytkową i dokładnie wymieszać. Zabieg powinien być wykonany na 2-3 dni przed użyciem podłoża do siewu lub pikowania
Maksymalna liczba zabiegów: 1

P O D L E W A N I E: 
Podlewanie siewek lub rozsady Zalecane stężenie: 0,1 %-0,15% (100-150 ml środka w 100 litrach wody). Wyższe stężenie stosować w przypadku zwiększonego zagrożenia roślin chorobami. 
Zalecana ilość cieczy użytkowej:
-w zależności od wieku siewek: 2-3 litry na 1 m² Stosować w fazie rozwoju liści (BBCH 10-19) 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp między zabiegami – 14 dni


ROŚLINY OZDOBNE (W GRUNCIE).

O P R Y S K I W A N I E:

Rododendron (różanecznik)
- fytoftoroza

Zalecane stężenie: 0,25% (25 ml środka w 10 litrach wody). Rośliny opryskiwać zapobiegawczo lub interwencyjnie.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 litrów na ha (10 l /100 m2 ). Zabieg może być wykonany w fazach rozwojowych BBCH 12-39
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp między zabiegami – 15 dni

Róża 
- mączniak rzekomy

Zalecane stężenie: 0,2% (20 ml środka w 10 litrach wody). 
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 litrów na ha (10 l /100 m2 ).Zabieg może być wykonany w fazach rozwojowych od fazy rozwoju liści do pełni kwitnienia (BBCH 12-65)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 
Minimalny odstęp między zabiegami – 15 dni

ROŚLINY OZDOBNE (POD OSŁONAMI).

P O D L E W A N I E:

Pelargonia
- zgorzel zgnilakowa 
Zalecane stężenie: 0,15% (15 ml środka w 10 litrach wody). 
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1,5 litra na 1 m2 podłoża. Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin. W przypadku zagrożenia stosować bezpośrednio po posadzeniu roślin na miejsce stałe (w fazie BBCH 00-10).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp między zabiegami – 7 dni

O P R Y S K I W A N I E:

Róża 
- mączniak rzekomy

Zalecane stężenie: 0,2% (20 ml środka w 10 litrach wody). 
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 litrów na ha (10 l /100 m2 ). Wykonywać 1 lub 2 zabiegi w odstępach co 15 dni. Zabieg może być wykonany w fazach rozwojowych od fazy rozwoju liści do pełni kwitnienia (BBCH 12-65)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 
Minimalny odstęp między zabiegami – 15 dni.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych 
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.


Tytoń – rozsadnik (uprawa pod osłonami)
- zgorzel siewek, zgorzel podstawy łodygi, zgnilizna korzeni
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka/100 l wody). 
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka/100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2 l roztworu/1m2 rozsadnika. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 
Minimalny odstęp między zabiegami: 7-10 dni. 
Termin stosowania: od momentu gdy liścienie są całkowicie rozwinięte do końca fazy gdy rozwiniętych jest 9 liści właściwych (BBCH 10-19).
Sposób aplikacji środka: doglebowo - podlewanie siewek lub rozsady na rozsadniku.


Okres karencji

Pomidor, ogórek, papryka, kapusta głowiasta - 3 dni. 
Rododendron (różanecznik), róża, pelargonia, tytoń – nie dotyczy.