• QUELEX COMPLEX PAK - QUELEX 100G+NACETO 1L

Symbol: 0000014823
465.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Quelex Complex Pak (Quelex 100g + Naceto 1L)

Quelex Complex Pak to zestaw chwastobójczy, herbicydowy z firym Dow Agro. Zestaw składa się ze środków Quelex oraz Naceto SC. Jest to pełno spektralne kompletne rozwiązanie powschodowe. Zwalcza miotłę zbożową, samosiewy rzepaku i szeroki zakres innych chwastów dwuliściennych (m.in. chaber, przytulie, przetaczniki, fiołki, dymnice pospolitą, maki) w uprawach pszenicy i jęczmienia ozimego. Przełamuje odporność miotły zbożowej na herbicydy o działaniu ALS.

Zawartość substancji czynnych:
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 100 g/kg (10%)
halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) – 104,2 g/kg
(10,4%)

Substancje niebezpieczne niebędące substancjami czynnymi: klokwintocet


OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie granul do
sporządzania zawiesiny wodnej (WG).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna halauksyfen metylu zaliczana jest do grupy O,
a substancja czynna florasulam zaliczana do grupy B.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liścienie i liście, a następnie szybko przemieszcza się w całej roślinie.
Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Halauksyfen metylu
jest substancją czynną z grupy związków arylopikolinowych zaliczaną do grupy regulatorów wzrostu
(zwaną również syntetycznymi auksynami). Florasulam jest substancją czynną z grupy
triazolopirymidyn należącą do grupy inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS). W roślinie
halauksyfen metylu powoduje zakłócenia podziału komórek, natomiast florasulam powoduje


zahamowania syntezy aminokwasów odgałęzionych, a tym samym prowadzi do zaburzeń w
biosyntezie białek.

Po zabiegu chwasty wrażliwe przestają rosnąć, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz
chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Najszybszy efekt chwastobójczy uzyskuje się
stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, w trakcie
intensywnego wzrostu. Objawy wizualne w zależności od gatunku chwastu pojawiają się w ciągu
kilku dni do kilku tygodni po zabiegu. Chwasty bardzo wrażliwe np. przytulia czepna i jasnota
purpurowa są zwalczane w zaawansowanych fazach rozwojowych.
Środek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25°C), przy niskiej
lub wysokiej wilgotności powietrza. Przy wystąpieniu długotrwałej suszy może wystąpić obniżenie
skuteczności chwastobójczej. Opady deszczu występujące 30 minut po zabiegu nie obniżają
skuteczności.


Środek należy stosować łącznie z rekomendowanym adiuwantem (środkiem wspomagającym), co
sprzyja lepszemu pobieraniu środka i w efekcie zwiększa skuteczność chwastobójczą. Adiuwant
należy stosować również w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów, tj. kiedy wystąpi
susza, niskie temperatury lub niska wilgotność powietrza oraz na chwasty w późnych fazach
rozwojowych.


Wrażliwość chwastów na środek stosowany jesienią, w mieszaninie z adiuwantem w fazach od
jednego liścia do końca fazy krzewienia zbóż ozimych (BBCH 11-29):
Dawka g/ha 37,5 g + adiuwant
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne: fiołek polny.

Wrażliwość chwastów na środek stosowany wiosną, w mieszaninie z adiuwantem w fazach od
początku krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż ozimych (BBCH 21-32):
Dawka g/ha 50 g + adiuwant


Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna,
niezapominajka polna, ostróżeczka polna, przytulia czepna, rumian
polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik
pospolity, tobołki polne. Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy.

Wrażliwość chwastów na środek stosowany w mieszaninie z adiuwantem w fazach od początku
krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż jarych (BBCH 21-32):
Dawka g/ha 50 g + adiuwant
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna
bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest
powojowaty), tobołki polne.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
polowego.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime
Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany
olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo
czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów (np.: Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha, Dassoil 0,5 l/ha,
Olbras 88 EC 1,0 l/ha).

Termin stosowania środka: środek stosować jesienią, od fazy jednego liścia do fazy końca krzewienia
zbóż (BBCH 11-29). Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 37,5 g/ha.
Liczba zabiegów:1
lub
Termin stosowania środka: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji od fazy początku
krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 21 - 32).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
Liczba zabiegów:1

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Mniejsza ilość wody może być stosowana tylko na chwasty znajdujące się we wcześniejszych fazach
rozwojowych, przy dobrym dostępie do chwastów oraz na rośliny uprawne we wcześniejszych fazach
rozwojowych. W przypadku późniejszego stosowania, przy gęstym łanie rośliny uprawnej, ilość wody
musi być zwiększona do 200-400 l/ha. Minimalne zalecane ciśnienie to 2-3 bary.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, żyto jare
Środek należy stosować w mieszaninie z adiuwantami olejowymi (np. zawierającymi estryfikowany
olej rzepakowy) lub adiuwantami syntetycznymi zawierającymi niejonowe środki powierzchniowo
czynne w dawkach zalecanych dla tych adiuwantów adiuwantów (np: Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha,
Dassoil 0,5 l/ha, Olbras 88 EC 1,0 l/ha).
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka
zbóż (BBCH 21 - 32).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Mniejsza ilość wody może być stosowana tylko na chwasty znajdujące się we wcześniejszych fazach
rozwojowych, przy dobrym dostępie do chwastów oraz na rośliny uprawne we wcześniejszych fazach
rozwojowych. W przypadku późniejszego stosowania, przy gęstym łanie rośliny uprawnej, ilość wody
musi być zwiększona do 200-400 l/ha. Minimalne zalecane ciśnienie to 2-3 bary.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

NACETO SC

 

Zawartość substancji czynnych:

diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,26%), flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,52%).

 

OPIS DZIAŁANIA

NACETO SC jest herbicydem selektywnym, stosowanym doglebowo lub nalistnie, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna diflufenikan zaliczana jest do grupy F1, a substancja czynna flufenacet do grupy K3.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

NACETO SC zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje biologicznie czynne o różnym mechanizmie działania.

Diflufenikan jest herbicydem o działaniu kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającym się w roślinie), zaliczanym do inhibitorów biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych

 

struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

Flufenacet jest herbicydem o działaniu układowym, zaliczanym do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Pobierany jest głównie przez korzenie i część pod liścieniami kiełkujących chwastów.

Diflufenikan i flufenacet pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby.

Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa,
przetacznik perski,przytulia czepna, rumianek pospolity.


Chwasty średnio wrażliwe
wiechlina roczna, wyczyniec polny


STOSOWANIE ŚRODKA
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy szpilkowania tj. gdy pierwszy liść właściwy wydobywa się z pochewki liściowej do końca fazy 3 liści (BBCH 10-13). Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGA

Nasiona zbóż muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

 

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby po upływie 3 miesięcy, po zaoraniu pola można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki i kukurydzę.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia