• REGLONE 200SL 20L

Symbol: 0000004466
Rodzaj preparatu: Herbicyd (chwastobójczy)
Uprawa: Rzepak, Ziemniak
Choroba / problem Zaraza ziemniaka
Brak towaru
1083.33
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Reglone 200SL 20L

Reglone 200 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego), desykacji rzepaku ozimego oraz zwalczania zachwaszczenia wtórnego na plantacjach ziemniaka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
dikwat w formie dibromku dikwatu (związek z grupy pirydyli) – 200 g/l (16,71%)


DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek działa kontaktowo i przemieszcza się w ograniczonym stopniu w roślinie. Niszczy nadziemne zielone części roślin, przez które jest szybko absorbowany. Opady deszczu wkrótce po opryskiwaniu nie obniżają skuteczności działania środka. Wyższe temperatury i silniejsze nasłonecznienie przyspieszają jego działanie. Środek traci aktywność po zetknięciu się z glebą w ciągu 1-3 dni, najszybciej następuje to na glebie gliniastej.
Chwasty wrażliwe: komosa biała, rdestówka powojowata.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Desykacja - niszczenie naci ziemniaczanej. 
Reglone 200 SL stosuje się w celu:

1. Polepszenia zdrowotności i jakości bulw poprzez:
a) zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw,
b) zapobieganie i ograniczanie porażenia bulw zarazą ziemniaka,
c) zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.

2. Przygotowanie plantacji ziemniaka do zbioru bulw:
a) przyspieszenie dojrzewania bulw ziemniaka,
b) zwiększenie udziału frakcji sadzeniakowej w plonie bulw.

3. Ułatwienie pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru bulw ziemniaka. 
Środek stosować w dawkach dzielonych:
I zabieg 
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. 
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
II zabieg 
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. 
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. 
Lub 
I zabieg 
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. 
II zabieg 
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. 
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 
Pierwszy zabieg wykonać 14 dni przed planowanym zbiorem bulw ziemniaka. 
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 4 – 6 dni. 
Wyższą dawkę środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte, w warunkach silnego zachwaszczenia i w późniejszych fazach rozwojowych chwastów. 

Termin niszczenia naci:
Termin stosowania środka ustala się w zależności od:
− przebiegu warunków agrometeorologicznych w danym rejonie kraju, 
− wczesności odmiany 
− przeznaczenia ziemniaków 
− wielkości bulw 
− stopnia dojrzałości skórki na bulwach ziemniaka
− zagrożenia porażenia chorobami wirusowymi roślin ziemniaka na plantacjach nasiennych.
Ze względu na dojrzałość skórki zabieg wykonuje się na: 
odmianach wczesnych: od III dekady lipca do I dekady sierpnia,
odmianach średniowczesnych: od I do II dekady sierpnia, 
odmianach późnych: do końca sierpnia (ze znacznie słabszym efektem w ograniczaniu porażenia bulw ziemniaka).

a) Uwzględniając zagrożenie chorobami wirusowymi na plantacjach nasiennych:
Niszczenie naci ziemniaczanej daje najlepsze efekty, gdy zabieg wykonuje się do około 2 tygodni po głównym locie mszyc (wektorów chorób wirusowych), z tego powodu należy uzyskać szczegółowe informacje o przebiegu lotów w danym roku i rejonie w oparciu o monitorowanie lub sygnalizację.

b) Uwzględniając zwalczanie zarazy ziemniaka:
Niszczenie naci ziemniaczanej traktuje się jako ostatni zabieg ochronny, niszczący zarodniki grzyba, przemieszczające się z części nadziemnej roślin ziemniaka do bulw.
Termin zbioru bulw ziemniaka rozpocząć 7 dni po zastosowaniu środka Reglone 200 SL. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie przez okres dłuższy niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnych roślin oraz zwiększa zagrożenie porażeniem bulw rizoktoniozą.

Uwagi:
1. W okresie długotrwałej suszy nie wykonywać niszczenia naci. Zabieg wykonać, gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte rośliny, we wczesnych godzinach rannych). 
2. Nie wykonywać niszczenia naci ziemniaczanej, gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są widoczne na powierzchni. 
3. Na plantacjach nasiennych ziemniaka zaleca się stosowanie dawek dzielonych ze względu na możliwość równomiernego zniszczenia naci.
4. Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej do cieczy użytkowej nie dodawać zwilżacza. Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

2. Desykacja (podsuszanie) roślin uprawianych na nasiona – rzepak ozimy (plantacje nasienne). 
Desykacja rzepaku ozimego wyrównuje dojrzewanie roślin eliminując wpływ nierównomiernego rozsiania nawozów mineralnych i zróżnicowania glebowego, zmniejsza skłonność łuszczyn do pękania, obniża wilgotność nasion i decyduje o terminie zbioru. 
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
Środek stosuje się na plantacjach nasiennych i przeznaczonych na przerób przemysłowy. 
Termin stosowania środka w celu desykacji rzepaku ozimego:
− w przypadku kombajnowego zbioru nasion rzepaku środek stosować, gdy na plantacji rzepaku na pędach głównych roślin 70% łuszczyn jest żółtawo-seledynowe, a nasiona w górnej części pędu są ciemnobrązowe, a w części środkowej i dolnej pędu czarne, 
− w przypadku dwufazowego zbioru nasion rzepaku środek stosować 3-4 dni po terminie koszenia.
Nasiona rzepaku zbierać po upływie 4-10 dni od wykonaniu zabiegu. 
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia