• Racer 250 EC 5L

Symbol: 0000000655
Rodzaj preparatu: Herbicyd (chwastobójczy)
Uprawa: Groch, Kapusta, Marchew, Pietruszka, Przenżyto, Pszenica, Rzepak, Seler, Ziemniak, Żyto
Brak towaru
501.12
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Racer 250 EC 1L

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany
doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i
dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniaku oraz w warzywach.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:
flurochloridon (związek z grupy pochodnych pyrolidonu) – 250 g/l
Substancje niebezpieczne nie będące substancją biologicznie czynną: cykloheksanon, Sowent nafta/ropa naftowa/
węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna niespecyfikowana.

Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota
różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła
zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik
bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy
rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina
roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna,
palusznik krwawy, przytulia czepna, rumian polny,
rzodkiew świrzepa, szczyr roczny, włośnica sina, włośnica
zielona, wyczniec polny.
Chwasty odporne np.: marchew zwyczajna, ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

 

1. ROŚLINY ROLNICZE

A) PSZENICA OZIMA

Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na uprzednio starannie uprawioną glebę. Ziarno wysiewać na równą głębokość około 3 - 4 cm.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1 l – 2 l/ha.

 

B) PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1 l – 1,5 l/ha.

 

C) ZIEMNIAKI

Opryskiwać nie później niż 10 dni po posadzeniu bulw ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

W uprawie ziemniaków wczesnych podkiełkowanych środek stosować do 3 - 5 dni po posadzeniu i uprzednim obredleniu oraz zabronowaniu pola.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l/ha.

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów można stosować Racer 250 EC łącznie ze środkiem Sencor 70 WG, w dawce Racer 250 EC 1,5-2 l/ha + Sencor 70WG 0,5 kg/ha.

 

2. ROŚLINY WARZYWNE

A) MARCHEW, PIETRUSZKA

Opryskiwać do 5 dni po siewie.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l – 3 l/ha.

 

B) SELER

Opryskiwać do 3 dni po posadzeniu roślin.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l – 3 l/ha.

 

C) PASTERNAK

Opryskiwać do 5 dni po siewie.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

1. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach o dużej zawartości próchnicy.

2. Racer 250 EC może spowodować przemijające jasne przebarwienia wschodzących roślin uprawnych, które nie wpływają na plon.

3. W przypadku wystąpienia obfitych opadów deszczu, na brzegach liści roślin uprawnych mogą wystąpić przejściowe jasne przebarwienia, również nie wpływające na plon.