• Roundup 360 Plus 20L

Symbol: 0000006200
Rodzaj preparatu: Herbicyd (chwastobójczy)
Uprawa: Burak cukrowy, Cebula, Jęczmień, Marchew, Pietruszka, Przenżyto, Pszenica, Rzepak, Ziemniak, Żyto
Brak towaru
775.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Zawartość substancji czynnej:

glifosat związek z grupy kwasów aminofosforowych w formie soli potasowej – 360 g/l (28,77%)

To preparat chwastobójczy w postaci koncentratu służącego do przygotowania roztworu wodnego do nalistnej aplikacji przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Roundup® 360 Plus jest przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych i wieloletnich chwastów jedno i dwuliściennych. Znajduje zastosowanie:

  • w ochronie upraw kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki, cebuli, pora (z siewu), buraka cukrowego;
  • przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego;
  • na ściernisku, ugorach i odłogach oraz nieużytkach rolniczych.

Działanie środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne jest po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Na stanowisku, na którym stosowano Roundup® 360 Plus można uprawiać wszystkie rośliny.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

 

STOSOWANIE ŚRODKA

 

A. Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia

wschodzących chwastów.

 

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed

wschodami kukurydzy (BBCH 00-09).

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Uwaga:

1. Niższa z zalecanych dawek dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.

2. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

3. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

 

Ziemniak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków (BBCH 00-09).

Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

Środek stosować na glebach średnio zwięzłych.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Marchew, pietruszka cebula, por (z siewu)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 1,8 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-09).

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Uwaga:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

 

B. Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w tzw. uproszczonej technologii,

tj. jesienią siew roślin ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni specjalnym

siewnikiem i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów.

 

Burak cukrowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami

buraka cukrowego (BBCH 00-09).

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Uwaga:

1. Niższa z zalecanych dawek dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.

2. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

3. Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

 

C. ZWALCZANIE CHWASTÓW UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH ZBIÓR

 

C.1. Pola uprawne przed zbiorem zbóż.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary

Uwaga: Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach

wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

Termin stosowania:

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się

w fazie intensywnego rozwoju.

W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 10-14 dni

przed przewidywanym zbiorem.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 - 4,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

C.2. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego.

 

Rzepak ozimy

Uwaga: Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach

wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

 

Termin stosowania:

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się

w fazie intensywnego rozwoju.

W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 7 dni przed

przewidywanym zbiorem.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 - 4,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Uwaga:

W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.

Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

Środka nie stosować:

w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,

w zbożach przeznaczonej na materiał siewny,

na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

 

D. Desykacja

D.1 Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary

 

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie

w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie

w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

Termin stosowania:

Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20 – 30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 - 4,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

D.2. Rzepak ozimy

UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku lub jej części gdy stan

uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny

jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

Termin stosowania:

Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej

30%.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 - 4,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.

Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

Środka nie stosować:

w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych

w zbożach przeznaczonej na materiał siewny

na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

 

E. Ścierniska - po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych

w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 - 6,0 l/ha.

Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych

zabiegów uprawowych.

Termin stosowania:

Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące

chwasty. W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm

i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

F. Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie, torowiska tramwajowe).

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach

sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki

zdrowotnej.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,75 - 6,0 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres

wegetacji.

Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków

chwastów.

W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w dawce 0,2 l środka na 10 litrów wody.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

G. Likwidacja ugorów i odłogów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,8 - 6,0 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w jesiennym terminie zabiegu.

Termin stosowania:

Wiosną – w okresie intensywnego wzrostu chwastów do fazy ich zakwitania.

Jesienią – w przypadku konieczności wykonania jesiennych prac uprawowych

i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.