• Roundup Flex 480 15L

Symbol: 0000009976
Rodzaj preparatu: Glifosat, Herbicyd (chwastobójczy)
Uprawa: Jabłoń, Rzepak
645.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Roundup Flex 480

 

Roundup Flex 480 jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną na polach przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, wiosną po siewie, a przed wschodami kukurydzy i cebuli, przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, na ścierniskach, w uprawie jabłoni, czarnej porzeczki, na użytkach zielonych (łąkach), w leśnych szkółkach sosny, a także do likwidacji ugorów i odłogów, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne oraz do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.

Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

 

Działanie na chwasty

Roundup Flex 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.

Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Korzyści

  • Wyższa koncentracja 480 g/l glifosatu
  • Minimalny okres od zabiegu do deszczu – 1 godzina
  • Skuteczny także w zmiennych warunkach pogodowych
  • Możliwość uprawy od 24 godzin po zabiegu – chwasty jednoroczne
  • Możliwość uprawy od 5 dni po zabiegu – chwasty wieloletnie

 

Monsanto

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

 

A. WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA

PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Termin stosowania środka: W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty roczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.

 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UWAGA:

W celu uzyskania wysokiej skuteczności zwalczania perzu, wiosną nie wykonywać uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.

 

B. WIOSNĄ PO SIEWIE A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU

ZWALCZENIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW

 

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1,5-2,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Termin stosowania środka: Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty,

ale nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy (BBCH 00).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Uwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

2. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

3. Zalecana dawka odnosi się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

 

Cebula (z siewu)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1,125-1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Termin stosowania środka: Opryskiwać po siewie cebuli na wschodzące chwasty,

ale nie później niż 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00).

Zalecana ilość wody:200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Uwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

2. Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

 

C. ZWALCZANIE CHWASTÓW UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH ZBIÓR

C.1 Pola uprawne przed zbiorem zbóż.

 

Pszenica ozima

Uwaga:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

Termin stosowania środka: W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody:200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

C.2. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego.

Rzepak ozimy

Uwaga:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

Termin stosowania środka: W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Uwagi:

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

4. Środka nie stosować:

w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,

w zbożach przeznaczonych na materiał siewny,

na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

 

D. DESYKACJA

D.1. Pszenica ozima

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie

w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie

w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

Termin stosowania środka: W celu przyspieszenia zbioru środek stosować w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30% (BBCH 83-89).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1 - 3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

 

D.2. Rzepak ozimy

UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku lub jej części gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

 

Termin stosowania środka: W celu przyspieszenia zbioru środek stosować gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30% (BBCH 80-89).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 - 3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Uwagi:

1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.

2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym

do przejazdu opryskiwacza.

3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można

ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

4. Środka nie stosować:

w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,

w zbożach przeznaczonych na materiał siewny,

na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

 

E. ŚCIERNISKA - PO ZBIORZE PSZENICY OZIMEJ, JĘCZMIENIA OZIMEGO I

RZEPAKU OZIMEGO, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU

ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2-3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania środka: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

F. ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-4,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania środka: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

 

Czarna porzeczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-4,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania środka: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz użytkową o stężeniu 2 - 4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

 

G. LIKWIDACJA UGORÓW I ODŁOGÓW.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2,25-3,75 l/ha.

Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania środka: wiosną - w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy kwitnienia lub jesienią - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

H. UŻYTKI ZIELONE – ŁĄKI (rekultywacja).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:2,25- 4,5 l/ha

Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

Termin stosowania środka: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu chwastów przez cały okres wegetacji.

Zalecana ilość wody:200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

I. PRZYGOTOWANIE GLEBY POD SZKÓŁKI I UPRAWY LEŚNE.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,5 l/ha.

Dawka preparatu zależna od uciążliwości występowania chwastów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

Termin stosowania środka: Zabieg można stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

J. SZKÓŁKI LEŚNE – 2-letnia uprawa sosny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-3,75 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

Termin stosowania środka: Środek stosować w okresie sierpnia –września.

Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek. Zabieg bez osłon można wykonać

w sadzonkach o zdrewniałej korze do wysokości 50 cm, tak aby środek nie osiadał

na zielonych częściach uprawianych roślin. Zabieg wykonywać podczas bezdeszczowej, najlepiej słonecznej pogody, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 10°C.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Stosowanie środka ochrony roślin

w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

A. ZWALCZANIE CHWASTÓW UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH ZBIÓR

Uwaga:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

 

ROŚLINY STRĄCZKOWE (ŁUBIN BIAŁY, ŁUBIN ŻÓŁTY, ŁUBIN WĄSKOLISTNY,

BOBIK, PELUSZKA, GROCH UPRAWIANY NA SUCHE NASIONA, FASOLA

UPRAWIANA NA SUCHE NASIONA)

Termin stosowania środka: W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem (BBCH 83 – 89), gdy wilgotność nasion osiąga 20 – 30 %. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1,0 – 3,0 l/ha.

Dawkę środka dobrać w zależności od gatunku dominujących chwastów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

B. DESYKACJA

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie na plantacji roślin strączkowych (łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, peluszka, groch uprawiany na suche nasiona, fasola uprawiana na suche nasiona) lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości do zbioru.

Termin stosowania środka: W celu osiągnięcia właściwego efektu zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem (BBCH 83 – 89), gdy wilgotność nasion osiąga 20 – 30 %.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1,0 – 3,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UPRAWY SADOWNICZE

Orzech laskowy, orzech włoski

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 - 4,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

Środek stosować do rozpoczęcia kształtowania się części jadalnej orzecha, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występowania chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz

użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia