• Sencor Liquid 600 SC 5L

Symbol: 0000013460
Rodzaj preparatu: Herbicyd (chwastobójczy)
Uprawa: Marchew, Pomidor, Szparagi, Ziemniak
1015.20
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Sencor Liquid 600 SC 1L

Sencor Liquid 600 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w uprawie ziemniaków, marchwi, pomidorów z rozsady, soi i szparagów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) - 600 g w 1 litrze (52,2%).

Działanie na chwasty

Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnoty, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, przetacznik perski, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała.
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, rdest powojowaty. 
Chwasty średnio odporne: przytulia czepna, psianka czarna.

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

 

1. Ziemniak

a) zabieg jednorazowy przed wschodami ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1 l/ha.

b) zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm, a chwasty są w fazie siewek.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

c) dawki dzielone (2 zabiegi w sezonie)

- pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

- drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,2 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Do jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i dwuliściennych środek Sencor Liquid 600 SC stosować łącznie lub przemiennie ze środkiem Titus 25 WG.

a) zabieg jednorazowy po wschodach ziemniaka, chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości.

Sencor Liquid 600 SC 0,3 l/ha + Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

b) zabieg dzielony (2 zabiegi w sezonie)

- pierwszy zabieg tuż przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin, środek Sencor Liquid 600 SC stosować w dawce 0,5 l/ha.

- drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) na chwasty jednoliścienne w fazie 1-3 liści, chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści, ziemniaki do 15 cm wysokości, środek Titus 25 WG stosować w dawce 50 g/ha z dodatkiem adiutanta Trend 90 EC w stężeniu 0,1%

 

Uwagi:

1. Opady deszczu, krótko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed wschodami ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin.

2. Środek stosowany po wschodach (również w mieszaninach) może powodować przejściowe objawy fitotoksyczności rośliny uprawnej, zwłaszcza odmian bardzo wczesnych i wczesnych ziemniaka, jednak bez ujemnego wpływu na plon.

3. Ze względu na wrażliwość niektórych odmian ziemniaków na Sencor Liquid 600 SC oraz ryzyko uodpornienia się chwastów, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zasięgnięcie informacji u podmiotu wprowadzającego środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wyższą zalecaną dawkę środka stosować na glebach cięższych i o wyższej zawartości próchnicy.

5. Nie stosować w ziemniakach odmiany Innovator i Vineta.

 

2. Pomidor z rozsady

a) zabieg jednorazowy przed posadzeniem rozsady

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,6 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

b) dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie)

- pierwszy zabieg przed posadzeniem rozsady

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,35 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,35 l/ha

 

- drugi zabieg w minimum 7 dni po posadzeniu rozsady

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,35 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:2.

Odstęp między zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

3. Marchew

a) zabieg jednorazowy w fazie 5-6 liści właściwych:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

b) dawki dzielone (zalecane 2 zabiegi w sezonie)

- pierwszy zabieg w fazie 1-2 liści właściwych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,25 l/ha.

 

- drugi zabieg (w odstępie min.7 dni) w fazie 2-6 liści właściwych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Uwagi:

1. Wyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się metodą dawek dzielonych.

2. Przy nierównomiernych wschodach marchwi, mogą pojawić się przejściowe objawy fitotoksyczności na najmłodszych roślinach. Objawy te z czasem zanikają i nie mają istotnego wpływu na plonowanie i jakość korzeni.

3. Poziom skuteczności w zwalczaniu chwastnicy jednostronnej zależy od fazy rozwojowej chwastu i stopnia uwilgotnienia gleby.

 

Stosowanie środka ochrony roślin

w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

1. Soja

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,55 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,55 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

Termin stosowania: środek stosować do 3 dni po siewie soi (BBCH 00).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

2. Szparagi

a) Rozsadnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania: środek stosować do 10 dni po siewie (BBCH 00).

 

b) Młode plantacje w drugim roku po posadzeniu karp

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:1 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

Termin stosowania:zabieg wykonać wiosną na spulchnioną glebę, przed ukazaniem się wypustek.

 

c) Plantacje plonujące

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:1 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

Termin stosowania:

a) wiosną na świeżo uformowane wały, lecz nie później niż na tydzień przed ukazaniem się wypustek szparagów lub

b) po zakończeniu zbioru bezpośrednio po rozoraniu wałów.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.