• Spintor 240SC 0,25L + Bufor-X 0,5L

Symbol: 0000016767
Rodzaj preparatu: Insektycyd (owadobójczy)
Uprawa: Brokuł, Cebula, Kalafior, Kapusta, Malina, Ogórek, Pomidor, Truskawka, Ziemniak
Brak towaru
350.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Spintor 240 SC


Środek owadobójczy, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym oraz jajobójczym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników gryzących w uprawie ziemniaka, kapusty głowiastej białej, kalafiora, brokuła, cebuli, pora, truskawki, borówki wysokiej, agrestu, maliny, jeżyny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, żurawiny oraz w uprawianym pod osłonami pomidorze i ogórku. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Działanie wgłębne dotyczy wyłącznie młodych liści. Środek jest otrzymywany w wyniku fermentacji bakterii Saccharopolyspora spinosa. Substancja biologicznie czynna działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie do śmierci szkodników. Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, śmierć szkodnika następuje po upływie kilku godzin. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy sadowniczych i opryskiwaczy ręcznych.


Zawartość substancji czynnej:
Spinosad: Spinozyn A, Spinozyn D (substancja z grupy makrocyklicznych laktonów) - 240 g/l (22,72 %)

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

Zakres stosowania, terminy i dawki

Ziemniak
Larwy stonki ziemniaczanej

Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe larw. W razie konieczność zabieg powtórzyć.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,15 l/ha. 
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika, na wyższe stadia rozwojowe larw i w przypadku bujnej łęciny ziemniaczanej. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni. 
Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY WARZYWNE (W GRUNCIE)

Kapusta głowiasta 
biała Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica 
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic. W razie konieczności zabieg powtórzyć. 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,4 l/ha. 
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub na starsze stadia rozwojowe gąsienic.
Liczba zabiegów: 1-3. 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni. 
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Wciornastek tytoniowiec 
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na początku zasiedlania rośliny przez szkodnika, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. W razie konieczności zabieg powtórzyć po ponownym zasiedleniu rośliny przez wciornastka (szczególnie wskazane jest przeprowadzenie zabiegu w okresie migracji wciornastka z cebuli na kapustę – załamywanie się szczypioru na cebuli). 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura. Liczba zabiegów: 1-3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni. 
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Kalafior
Bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica 
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic. W razie konieczności zabieg powtórzyć. 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,4 l/ha. 
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz na starsze stadia rozwojowe gąsienic.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni. 
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Brokuł
Bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica 
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic. W razie konieczności zabieg powtórzyć. 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,4 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz na starsze stadia rozwojowe gąsienic. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni. 
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Cebula
Wciornastek tytoniowiec 
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha. 
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Por
Wciornastek tytoniowiec
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha. 
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni. 
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pomidor uprawiany pod osłonami
Wciornastek zachodni 
Termin stosowania środka: Opryskiwać z chwilą pojawienia się osobników dorosłych. W razie potrzeby zabieg powtórzyć. 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody). 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni
Zalecana ilość wody: 300 - 2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Ogórek uprawiany pod osłonami 
Wciornastek zachodni 
Termin stosowania środka: Opryskiwać z chwilą pojawienia się osobników dorosłych. W razie potrzeby zabieg powtórzyć.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody). 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4. 
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni. 
Zalecana ilość wody: 300 - 2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.
Borówka wysoka, truskawka, agrest, malina, jeżyna, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, żurawina

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzukii) wciornastek różówek, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka
Termin stosowania: Zabieg środkiem SpinTor 240 EC wykonać od fazy pąków kwiatowych do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 51-89) z zachowaniem okresu karencji. W razie konieczności zabieg powtórzyć. W przypadku zwalczania muszki plamoskrzydłej oraz wciornastka różówka zabieg wykonać, gdy pojawią się postacie dorosłe i pierwsze larwy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń, a w przypadku zwalczania zwójki bukóweczki, zwójki siatkóweczki i zwójki różóweczki zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,32 - 0,4 l/ha 
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni. 
Zalecana ilość wody: 200 - 1200 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.