• Tazer 250 sc 5l

Symbol: 0000006226

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.

Rodzaj preparatu: Fungicyd (grzybobójczy)
Substancja czynna: Azoksystrobina
Uprawa: Brokuł, Fasola, Jęczmień, Kalafior, Kapusta, Pomidor, Pszenica, Rzepak, Szparagi, Ziemniak
Choroba / problem Alternarioza, Antraknoza, Brunatna plamistość liści, Fuzarioza kłosów, Mączniak prawdziwy, Plamistość siatkowa jęczmienia, Rynchosporioza, Zaraza ziemniaka
INNE POJEMNOŚCI
Brak towaru
540.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Tazer 250SC

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych (pomidor pod osłonami).

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22%).

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

Pszenica ozima

 

mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy,

septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:

Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Wykonać 1-2 zabiegi w odstępach co 14 - 28 dni, zależnie od warunków i presji chorób.

 

Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew zalecany termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Okres karencji określa termin

ostatniego zabiegu.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-28 dni.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

 

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:

Wykonać 1-2 zabiegi od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59), w odstępach co 12 - 21 dni, zależnie od warunków i presji chorób.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 12-21 dni.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Rzepak ozimy

czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów

chorób, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).

W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do późniejszych

faz kwitnienia (BBCH 66-69).

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-500 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Kukurydza

żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

 

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów

chorób, od początku fazy 9 kolanek do końca fazy dojrzałości fizjologicznej ziarniaków, gdy widoczne punkty u podstawy ziarniaka zawierają około 60% suchej masy (BBCH 39 – 87).

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21-42 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Ziemniak

alternarioza

 

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Termin stosowania:

Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91). Zaleca się wykonanie 2-3 zabiegów w odstępie 14-28 dni, zależnie od warunków i presji chorób, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-28 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

rizoktonioza ziemniaka

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Termin stosowania:

Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryskiwacza zamontowanego na sadzarce. Zalecane jest stosowanie dwóch dysz rozpylających na każdy rząd, jednej skierowanej na miejsce upadku sadzeniaka, drugiej na przykrywającą go ziemię.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Szparagi

rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów

 

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:

Opryskiwać dwukrotnie, w odstępie 8-21 dni, po zbiorach i przed końcem wegetacji.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-21

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Fasola

antraknoza fasoli

 

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:

stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju pędów bocznych do końca fazy, gdy 50% strąków osiąga typową długość, a strąki zaczynają wypełniać się nasionami (BBCH 21 – 75). Zabiegi wykonywać w odstępach co 10-14 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania. Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Kalafior, brokuł

czerń krzyżowych

 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, na początku rozwoju róży kalafiora lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, w przypadku brokuła – od początku fazy, gdy główny pęd osiąga 50% wysokości typowej dla odmiany do końca fazy, gdy główny pęd osiąga wysokość typową dla odmiany (BBCH 35-39). Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji. Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania. W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-12 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Pomidor w uprawie pod osłonami

zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza pomidora

 

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania - 0,08% (80 ml/100 l wody)

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania – 0,05-0,08% (50-80 ml/100 l wody)

Termin stosowania:

Stosować od początku fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy, gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 51 – 88) Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

 

Uwaga:

Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora (do 4 tygodni po posadzeniu lub do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre.

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-12 dni.

Zalecana ilość wody: 600-1200 l/ha.

Ilość wody dobrać do wysokości roślin:

− 60 l/1000m2

dla pomidorów o wysokości do 50 cm

− 90 l/1000m2

dla pomidorów o wysokości między 50 a 125 cm

− 120 l/1000m2

dla pomidorów o wysokości powyżej 125 cm

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.