• VALIS 66M WG 10KG WYCOFANY

Symbol: 0000012051
Rodzaj preparatu: Fungicyd (grzybobójczy)
Uprawa: Ziemniak
Choroba / problem Zaraza ziemniaka
Brak towaru
483.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

OPIS DZIAŁANIA Środek grzybobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.
 
STOSOWANIE ŚRODKA
 
ROŚLINY ROLNICZE ZIEMNIAK zaraza ziemniaka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 kg/ha. Niższą z zalecanych dawek środka stosować we wcześniejszej ochronie plantacji, natomiast wyższą z zalecanych dawek środka w późniejszych fazach rozwojowych ziemniaka lub przy większej presji chorobotwórczej patogena oraz na plantacji bardziej zagęszczonej.
 
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:  − na odmianach wczesnych w momencie, gdy nastąpiło zwarcie roślin w rzędach, − na odmianach późnych, z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.
 
Zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni, 2–3 razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania. Krótszy odstęp między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem (częste opady deszczu, wysoka wilgotność powietrza, temperatura 18-22°C) oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.
 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
 
Zalecana ilość wody: 400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
 
 
SRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIAZANE Z DOBRĄ PRAKTYKA ROLNICZĄ Podczas stosowania środka nie dopuścić do: ─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, ─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ  Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą        (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.  Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

 

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."