• ZETROLA 100EC 10L

Symbol: 0000011979
Rodzaj preparatu: Herbicyd (chwastobójczy)
Uprawa: Brokuł, Burak cukrowy, Cebula, Fasola, Groch, Kapusta, Marchew, Pietruszka, Rzepak, Seler, Truskawka, Ziemniak
Brak towaru
1085.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Zetrola 100EC 

to selektywny herbicyd, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie  o działaniu układowym, pobieranym bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów powodującym zahamowanie wzrostu i rozwoju rośliny. Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową. 

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna propachizafop zaliczana jest do grupy A

 
Chwasty wrażliwe:  chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała. Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne


„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."

 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

Burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, cebula, groch zielony, groch na suche nasiona, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka, truskawka.

Wielkość dawki środka zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany.

a) zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29).

b) zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha.

Termin stosowania:

Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).

c) zwalczanie perzu właściwego.

Termin stosowania:

Gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.

Środek do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych.

Pierwszy zabieg:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Drugi zabieg:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.

Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby.

UWAGA:

Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka.

 

ROŚLINY ROLNICZE

Burak cukrowy

Termin stosowania: zabieg wykonać gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę burakow środek stosować na 10 dni przed

przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie).

Rzepak ozimy

Termin stosowania: środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30).

 

W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek w mieszaninie z adiuwantem

Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Zetrola 100 EC 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha.

 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Zetrola 100 EC 0,5 - 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC1,5 l/ha.

Uwaga:

Mieszanina środka z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC zwalcza tylko chwasty roczne i samosiewy zbóż.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Ziemniak

Termin stosowania: zabieg wykonać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej od początku fazy rozwoju pierwszych liści do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50% powierzchni gleby jest zakryta

(BBCH 10-35).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

ROŚLINY WARZYWNE

Groch uprawiany na świeże nasiona, groch uprawiany na suche nasiona

Termin stosowania: zabieg wykonać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (BBCH>12).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Cebula

Termin stosowania:

Cebulę z siewu opryskiwać od fazy 1-2 liści (BBCH 11-12). Plantacje nasienne opryskiwać po wschodach do chwili, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm (BBCH 09-53).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Kapusta głowiasta

Termin stosowania: zabieg wykonać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych (BBCH>13).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Marchew, pietruszka

Termin stosowania: zabieg wykonać od fazy dwóch liści właściwych rośliny uprawnej (BBCH>12)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Fasola

Termin stosowania: zabieg wykonać po wschodach fasoli, od pierwszej pary potrojnych liści (BBCH>13).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

ROŚLINY SADOWNICZE

Truskawka

Termin stosowania: zabieg wykonać po zbiorze owocow (BBCH 91-92).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

Rzepak jary, mak lekarski, len zwyczajny, lnianka siewna, seler korzeniowy, pasternak, brukiew, czosnek pospolity, cebula szalotka, brokuł, kapusta brukselska, bób, bobik, peluszka, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, burak pastewny, burak ćwikłowy

Termin stosowania:

Rzepak jary - zabieg wykonać od fazy 2 liści rzepaku do początku wydłużania pędu rzepaku jarego

(BBCH 12 – 30),

Mak lekarski - zabieg wykonać od fazy 3 liści maku lekarskiego (od BBCH 13),

Len zwyczajny, lnianka siewna - zabieg wykonać od fazy 3 liści lnu zwyczajnego i lnianki siewnej

(od BBCH 13),

Seler korzeniowy - zabieg wykonać od fazy 2 liści selera korzeniowego (od BBCH 12),

Pasternak - zabieg wykonać od fazy 2 liści pasternaku (od BBCH 12),

Brukiew - zabieg wykonać od fazy 2 liści brukwi (od BBCH 12),

Czosnek pospolity - zabieg wykonać po fazie 1-2 liści czosnku pospolitego (od BBCH 11-12),

Cebula szalotka - zabieg wykonać w fazie 1-2 liści cebuli szalotki (BBCH 11-12),

Brokuł - zabieg wykonać od fazy 3 liści brokułu (od BBCH 13),

Kapusta brukselska - zabieg wykonać od fazy 3 liści kapusty brukselskiej (od BBCH 13),

Bob - zabieg wykonać od fazy 3 liści bobu (od BBCH 13),

Łubin biały, łubin żołty, łubin wąskolistny, peluszka, bobik - zabieg wykonać od fazy 3 liści

rośliny uprawnej (od BBCH 13),

Burak pastewny, burak ćwikłowy - zabieg wykonać od fazy 2 liści właściwych (pierwszej pary

liści) do fazy, gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby (od BBCH 12-35).

Wielkość dawki środka zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy

od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany.

a) zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy

sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastow (BBCH 13-29).

b) zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:0,7 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha.

Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).

c) zwalczanie perzu właściwego

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.

Środek do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych.

Pierwszy zabieg:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Drugi zabieg:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.

Środek stosować gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16).

Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1 lub 2 (dawki dzielone).

Odstęp pomiędzy zabiegami: minimum 12 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UWAGA:

Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia