• ZEVIO 360 SL 20L

Symbol: 0000014186
Brak towaru
408.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 19
Przedpłata przelewem 19
Kurier 23

Środek chwastobójczy
Substancja aktywna: glifosat - 360 g/l
Sposób działania:  Środek w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie
Stosowanie: Środek przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w sadach jabłoniowych

Zevio 360 SL to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w sadach jabłoniowych. Środek ochrony roślin Zevio przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych z belką herbicydową. 

Działanie na chwasty: 
Zevio jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.  
 
Chwasty wrażliwe: 
Pszenica ozima: 
Na dawkę 3-4 l/ha: perz właściwy. 
 
Sady jabłoniowe: 
Na dawkę 3 l/ha: gwiazdnica pospolita, komosa biała, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna; 

Na dawkę 5 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 3 l/ha oraz jasnota purpurowa, mniszek pospolity i perz właściwy; 

Na dawkę 6,25 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 5 l/ha oraz bodziszek drobny. 
 
Chwasty średniowrażliwe: Sady jabłoniowe Na dawkę 6,25 l/ha: ślaz zaniedbany i wierzbownica gruczołowata

Sporządzanie cieczy użytkowej: 
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.  Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

 

Dawkowanie

Stosowanie środka:

Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania perzu, jeżeli na polu jest przewaga innych chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów. 
 
Pola uprawne przed zbiorem zbóż 
Zwalczanie perzu i innych chwastów uniemożliwiających zbiór.  
 
UWAGA:  Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór. 
 
Pszenica ozima:
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi  20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.  W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
 
Desykacja  
Uwaga:  Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.   
 
Pszenica ozima:
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi  20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
 
Uwagi: 
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. 
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. 
3. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. 
4. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt. 
 
Po zbiorze pszenicy ozimej, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów. Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe. 
 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
Zalecana ilość wody: 150 -  300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
 
Sady jabłoniowe:
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów. 
 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha 
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 6,25 l/ha. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
 
Uwagi: 
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych. 
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin. Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie” "W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.)."